Berichtgeving van het

INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

aan

DE MINISTERS EN STAATSSECRETARIS VAN

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1993 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1996 27 JANUARI 1996 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 22 FEBRUARI 1996 AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 8 MAART 1996 UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING - 24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT) - 30 OKTOBER 1996 SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1997 20 SEPTEMBER 1997 SOCIALE PARAGRAAF TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 30 SEPTEMBER 1997 BELEIDSPLAN (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 22 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 27 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1998 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - 28 MEI 1998 MISSIE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

2007 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN