BERICHTGEVING VAN HET

INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

AAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

DE MINISTERS VAN JUSTITIE:

1993 3 MEI 1993 BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE INZAKE BESTRIJDING VAN CRIMINELE ELEMENTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOREN JUSTITIE, ONDERWIJS EN ARBEIDSVOORZIENING

1994 12 OKTOBER 1994 TIPGELD TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1995 6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 7 JUNI 1995 HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 23 DECEMBER 1995 BERICHTGEVING AAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1996 24 FEBRUARI 1996 INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 29 FEBRUARI 1996 DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1) - 9 MAART 1996 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 11 MAART 1996 DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 MAART 1996 DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 MAART 1996 BEËINDIGING GEDOOGBELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 27 MAART 1996 REFERENDUM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 12 APRIL 1996 RCID KENNEMERLAND TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 APRIL 1996 NIETS BV TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 APRIL 1996 VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT) - 14 APRIL 1996 BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP - 17 APRIL 1996 UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VOOR DEZE MR W.E.G. MEURS - 18 APRIL 1996 BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 25 JUNI 1996 JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 2 JULI 1996 MENSENSMOKKEL - 29 JULI 1996 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 AUGUSTUS 1996 LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 AUGUSTUS 1996 EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK - 27 AUGUSTUS 1996 BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE - 4 SEPTEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 OKTOBER 1996 BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 29 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 5 DECEMBER 1996 RECHT TER ATTENTIE VAN MINISTER W. SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 9 DECEMBER 1996 DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

1997 17 JANUARI 1997 VERMISSING BANKBESCHEIDEN TER ATTENTIEVAN DE MINISTER VAN JUSTITIE - 20 JANUARI 1997 HAKKELAAR PROCES - 9 FEBRUARI 1997 FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE - 10 FEBRUARI 1997 BERICHTGEVING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 FEBRUARI 1997 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 13 FEBRUARI 1997 NÓG EEN OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 19 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 6 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 14 APRIL 1997 SECURITY MEASURES (3) - 15 APRIL 1997 BEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 20 JULI 1997 VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 21 JULI 1997 OPSPORING TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 22 JULI 1997 VEILIGHEIDSMAATREGEL TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 AUGUSTUS 1997 VERJAARDAG TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 21 SEPTEMBER 1997 BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997

1998 16 FEBRUARI 1998 THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 4 MEI 1998 VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 20 MEI 1998 RECHERCHEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN MINISTER SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

2007 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

2009 6 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 11 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

2010 14 OKTOBER 2010 OUDE BEKENDEN TER ATTENTIE VAN MINISTER IVO OPSTELTEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN