Español English

2.3.5 GEDIVERSIEERDE ORGANISATIE
Instituto Cervantes NBL
EW wordt een gediversifieerde organisatie. Zij werkt centraal en decentraal. Cursussen, opleidingen, trainingen en advieswerkzaamheden worden door de werkmaatschappijen vanuit hun eigen lokaties uitgevoerd. Deze instellingen hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het Spaanse Instituto Cervantes kan bij de uitbreiding van het Cervantes-netwerk in Nederland, België en Luxemburg worden betrokken zodra er juridisch waterdichte afspraken zijn gemaakt. De werkmaatschappijen van de holding vormen een eigen divisie. Divisies worden gevormd op basis van drie soorten marktdiversiteit:

- produkten en diensten
- klanten
- regio's

De coördinerende en ondersteunende werkzaamheden worden gecentraliseerd door de holding.

Er wordt naar gestreefd het hoofdkantoor uit drie delen te laten bestaan: een kleine strategische top waar de hoogste leiding zetelt, een kleine technostructuur die zich bezighoudt met ontwerp en werkwijze van het prestatiebeheersingssysteem en een iets grotere stafondersteuningsgroep, voor het verlenen van gelijksoortige diensten aan alle divisies.

Instituto Cervantes NBLEW heeft als strategische doelstelling door te groeien naar een professionele, innovatieve organisatie.

BELEIDSVORMING

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN