Español English

2.3.6.1 BELEIDSVORMING
De holding beheerst vooral de prestaties en draagt zorg voor de formulering en uitvoering van een gezamenlijke produkt/markt-politiek. Een van de belangrijkste taken is de ontwikkeling van de allesomvattende ondernemingsstrategie, de vaststelling van het pakket activiteiten waarmee de organisatie zich zal bezighouden. De directie van de holding zal divisies oprichten en/of verwerven, afstoten en opheffen. Voorts vallen onder de beleidsvorming de bewaking van het handelsmerk in samenwerking met merkenbureau Knijff & Partners te Weesp, het formuleren en bewaken van kwaliteitseisen van het gemeenschappelijk produkt van de werkmaatschappijen, zorgdragen voor een eenheid van prijsstelling en het maken van concurrentie-afspraken ten aanzien van de verdeling van de markt met betrekking tot het gemeenschappelijk produkt.
Het huidige Spaanse Instituto Cervantes kan een ondersteunende functie vervullen m.b.t. de onder 4.5 genoemde produktgroepen, vanuit een culturele invalshoek. Ook kunnen cursussen, opleidingen en trainingen uit het Spaanse Plan Curricular onder beheer van het Instituto Cervantes NBLEW in België, Nederland, Luxemburg, Engeland en Wales worden uitgevoerd op basis van een ZAKELIJKE AFSPRAAK.

ONDERSTEUNING

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN