Español English

2.3.6.2 ONDERSTEUNING
De holding zal haar werkmaatschappijen ondersteunen op het gebied van public relations, marketing, account-management en onderwijs. Bestanden van accounts en human resources worden binnen de holding opgebouwd, opgeslagen en ter beschikking gesteld van de werkmaatschappijen. De accounts ontvangen de centrale informatie en worden met hun specifieke vragen doorverwezen naar de werkmaatschappijen. Op het gebied van de public relations publiceert de holding voortdurend het totaalaanbod van alle werkmaatschappijen op het internet, en draagt zij zorg voor publikaties in marktrelevante pr-organen en voor een permanente exposure in de markt. Het voortdurend zoeken naar nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe produkten is een absolute voorwaarde voor het voortbestaan van elke organisatie. Marktonderzoek en marketing vormen daarom een belangrijke activiteit.

SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTTITUTO CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN