Español English

2.6 ADMINISTRATIE
Boekhouding, loonadministratie en de vervaardiging van de jaarstukken worden een eigen verantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen. De jaarrekeningen worden gecontroleerd door het accountantsbureau van de holding. De winsten van de werkmaatschappijen komen ten goede van hun aandeelhouders alsmede aan de holding. In 1996 en 1997 waren alle bedrijfseconomische activiteiten in Nederland gepland. Nadien zullen delen van de bedrijfsvoering in België, Luxemburg, Engeland, Wales, Schotland en Spanje kunnen plaatsvinden en kan aldaar worden gehandeld conform Belgisch, Luxemburgs, Brits en Spaans recht. De Belgische, Luxemburgse, Britse en Spaanse eisen dienen te worden onderzocht.* Activiteiten van de holding kunnen plaatsvinden in Stratford-upon-Avon. Daartoe is het Engelstalige Business Plan op 28 april 1997 aangeboden aan de Economic Development Manager van de District Council van Stratford-upon-Avon
en op 19 juli 1997 toegezonden aan de Prime Minister of the United Kingdom. De Britse Minister-President heeft voordien de ontvangst van de brochure van de Government Game in een schrijven van zijn woordvoerster van The Foreign & Commonwealth Office op 19 juni 1997 bevestigd.

JAARRAPPORT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN