Español English

2.9 FAMILIEBEDRIJF
In de ontwikkelingsfase van de holding heeft de eigenaar van het handelsmerk in het licht van het geplande Nederlands-Britse familiebedrijf Van der Heyden/Spencer gekozen voor een bestuurlijke structuur zoals die is vastgelegd door de Commissie Corporate Governance. Hij heeft rond het verscheiden van zijn beoogde partner aan de bijeenkomsten terzake op de Baak te Noordwijk deelgenomen. De holding zal door deze richtlijnen worden geregeerd.

2.9.1 INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN

2.9.1.1 PLAATS VAN DE ONDERNEMING IN DE MAATSCHAPPIJ; VERANTWOORDING EN VERSLAGLEGGING
2.9.1.2 BEGRIP CORPORATE GOVERNANCE
2.9.1.3 REIKWIJDTE, DIFFERENTIATIE EN UITVOERING

2.9.2 Raad van Commissarissen; taak profiel, samenstelling, benoeming en honorering

2.9.2.1 RAAD VAN COMMISSARISSEN: TAAK, PROFIEL, SAMENSTELLING, BENOEMING EN HONORERING
2.9.2.2 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.3 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.4 GEGEVENS RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.2.5 EX-BESTUURDER
2.9.2.6 ONAFHANKELIJKHEID
2.9.2.7 HERBENOEMEN
2.9.2.8 TUSSENTIJDS AFTREDEN
2.9.2.9 TEGENSTRIJDIG BELANG
2.9.2.10 AANTAL COMMISSARISSEN
2.9.2.11 KRUISVERBANDEN
2.9.2.12 EFFECTENBEZIT
2.9.2.13 HONORERING
2.9.2.14 PERSOONLIJKE VOORDELEN

2.9.3 Raad van Commissarissen - werkwijze

2.9.3.1 TAAKVERDELING EN WERKWIJZE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.9.3.2 COMMISSIES
2.9.3.3 VERGADERFREQUENTIE
2.9.3.4 AANDACHTSGEBIEDEN
2.9.3.5 VERGADEREN BUITEN AANWEZIGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.9.3.6 GOEDKEURING EN DÉCHARGE
2.9.3.7 GEDELEGEERD COMMISSARIS

2.9.4 Raad van Bestuur

2.9.4.1 TAAK EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
2.9.4.2 DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE
2.9.4.3 RISICOBEHEERSING
2.9.4.4 BEZOLDIGING
2.9.4.5 EFFECTENBEZIT
2.9.4.6 PERSONEELSOPTIEREGELINGEN
2.9.4.7 PERSOONLIJKE VOORDELEN

2.9.5 Het functioneren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de rol van de kapitaal verschaffers

2.9.5.1 HET FUNCTIONEREN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN DE ROL VAN DE KAPITAALVERSCHAFFERS: INLEIDING
2.9.5.2 DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2.9.5.3 VERTROUWENSRELATIE

2.9.5.4.1 INVLOED VAN DE KAPITAALVERSCHAFFERS: INLEIDING
2.9.5.4.2 BEZINNING BIJ DIVERSITEIT
2.9.5.4.3 INVENTARISATIE EN RAPPORTAGE
2.9.5.4.4 VERDERE AANBEVELINGEN

2.9.5.5 TOETSPUNTEN
2.9.5.6 VEELVOUD EN CUMULATIE VAN REGELINGEN. MENU

2.9.5.6.1 CERTIFICERING
2.9.5.6.2 PRIORITEITSAANDELEN
2.9.5.6.3 PREFERENTE AANDELEN
2.9.5.6.4 STRUCTUURVENNOOTSCHAPPEN

2.9.5.7 AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
2.9.5.8 BELEGGINGSANALYSE EN PERS
2.9.5.9 PROXY SOLLICITATION
2.9.5.10 MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS

2.9.6 Opvolging aanbevelingen, externe accountants en rating

2.9.6.1 RAPPORTAGE OPVOLGING AANBEVELINGEN
2.9.6.2 RAPPORTAGE OPVOLGING AANBEVELINGEN EN ACCOUNTANT
2.9.6.3 ACCOUNTANT EN INTERNE BEHEERSINGSSYSTEMEN
2.9.6.4 OVERLEG ACCOUNTANT
2.9.6.5 RATING AGENCIES

2.9.7 Monitoring

2.9.7.1 MONITORING
2.9.7.2 RESULTATEN MONITORING

2.9.8 Inkoop van eigen aandelen

2.9.8.1 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

2.10.1 REACTIE VNO-NCW FEBRUARI 1998

2.10.1.1. Meningen over Corporate Governance
2.10.1.1.1 REACTIE KABINET 1998
2.10.1.1.2 REACTIE POLITIEKE PARTIJEN IN 1998
2.10.1.1.3 INSTITUTIONELE BELEGGERS
2.10.1.1.4 PARTICULIERE BELEGGERS

2.10.1.2 DISCUSSIES TIJDENS DE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN 1997
2.10.1.2.1 OPTIEREGELINGEN
2.10.1.2.2 PREFERENTE AANDELEN, PRIORITEITSAANDELEN, CERTIFICERING EN STRUCTUURREGIME
2.10.1.2.3 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
2.10.1.2.4. INFORMATIEVERSCHAFFING
2.10.1.2.5 TOETSPUNTEN

2.10.1.3 VNO-NCW-HANDREIKING BIJ AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE-PETERS
2.10.1.3.1 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
- Verantwoording en openheid
- Transparant benoemingsbeleid
2.10.1.3.2 DE RAAD VAN BESTUUR
2.10.1.3.3 DE AANDEELHOUDERSVERGADERING
- Transparante verslaglegging
- Invloed van de aandeelhouders
2.10.1.3.4 TENSLOTTE: DE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN

AARD VAN DE ACTIVITEITEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN