Español English

3 POSITIEBEPALING VAN INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD

3.1 Wat is de aard van de activiteiten die Instituto Cervantes Holding Ltd gaat ontplooien?

Instituto Cervantes Holding Ltd is een door overheid en bedrijfsleven ondersteunde dienstverlenende organisatie die zich ten doel stelt in de Benelux, Engeland, Wales, Schotland en Spanje activiteiten te ontplooien op het gebied van opleidingen, trainingen, bedrijfsadviezen, reizen, internationale communicatie, management en organisatie. Hierover meer in paragraaf 7. Teneinde een marktaandeel te veroveren binnen het marktsegment Nederlands-Spaans management worden de initiële activiteiten in Nederland opgestart in de vorm van een arbeidsbemiddelingsbureau c.q. loopbaancentrum voor Nederlandstalige hispanisten op de Luchthaven Schiphol ofwel een electronisch arbeidsbemiddelingsbureau door middel van het internet.

BEHOEFTES

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN