Español English

4.4 RISICOBEPERKING
De werkmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen economisch management. Hen wordt geadviseerd slechts kortlopende afspraken te maken met cliënten, bedrijven en instellingen, die een maximale looptijd hebben van één jaar. Door deze beperkte periode is het mogelijk om reeds in een vroeg stadium te beslissen of investeringen zinvol zijn of dat een geplande cursus, training, opleiding of andere activiteit al dan niet gerealiseerd kan worden. Hierdoor is er in feite slechts sprake van een
beperkt point of no return: alleen indien een cursus, opleidingsprogramma of andere activiteit daadwerkelijk van start is gegaan vloeien hieruit verplichtingen voort van de zijde van de divisiemanagers en dienen zij zorg te dragen voor garantie van continuïteit. De investeringsrisico's worden grotendeels door de werkmaatschappijen gedragen. Van tevoren is echter vrij goed te overzien op welke wijze risico's kunnen worden beperkt: een activiteit met een onrendabele omzetverwachting zal eenvoudigweg niet worden opgestart. Ook ten aanzien van de inschrijvingsvoorwaarden adviseert de leiding de werkmaatschappijen zich zo voorzichtig mogelijk op te stellen. Dat wil zeggen dat de cliënten gehouden worden aan hun financiële verplichtingen voor de duur van de aangegane overeenkomst. In overleg met alle divisiemanagers zullen gezamenlijk eensluidende overeenkomsten worden opgesteld.

SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN