Español English

4.7 DOELGROEPEN

De hoofddoelgroep bestaat uit:

A. Managers:

- Nederlands-sprekende managers die zich doelgericht de Spaanse taal willen eigen maken;
- Nederlands-sprekende managers met kennis van het Spaans die zich managementvaardigheden willen eigen maken in de Spaanse taal;

Daarnaast zijn er vijf subdoelgroepen:

B. Ieder die het Diploma de Español como Lengua Extranjera van het Spaanse Ministerio de Educación y Ciencia wil behalen;
C. Leraren Spaans, universitaire studenten Spaans, tolk-vertalers Spaans;
D. Eenieder die tijdens een verblijf in Spanje kennis wenst te nemen van taal, cultuur en communicatie, in combinatie met tal van toeristische attracties die dit land te bieden heeft;
E. Spaanssprekenden die zich managementvaardigheden willen eigen maken;
F. Overigen met kennis van het Spaans die zich managementvaardigheden willen eigen maken.

WERKGEBIED

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN