Español English

4.8 WERKGEBIED

De organisatieontwikkeling kende de volgende fasen: 1996 Nederland, 1997 Nederland, België, Groot-Brittannië en Spanje, 2000 EU en USA. Ten gevolge van het dodelijke ongeval in Parijs op 31 augustus 1997 en de gebeurtenissen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen is deze ontwikkeling tot op heden stil komen te liggen. Meer informatie terzake in het boek Letters to Diana. Princess of Wales. De initiële werkzaamheden ten behoeve van Spaanse instituten betreffen het verrichten van boekingen voor de taalcursussen in Spanje en het verwerken van de betalingen. Deze werkzaamheden kunnen worden verricht door Cervantes Travels. Op didaktisch/onderwijskundig gebied zal er ook uitwisseling van know how plaatsvinden. Instituto Cervantes Holding Ltd streeft tevens naar een intensieve samenwerking met de betreffende Spaanse instituten op het gebied van programma-uitwisseling.

GRAN HOTEL CERVANTES CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN