Español English

4.9 VESTIGINGSPLAATS
De statutaire vestiging van de Stichting Cervantes Benelux is Amsterdam. Met het oog op een wereldwijde uitstraling van het bedrijf verdient het de voorkeur dat de strategische top, alsmede de European Cervantes Foundation, wordt gevestigd te Stratford-upon-Avon. De geboorteplaats van William Shakespeare.
Zodra een Belgische paragraaf in dit beleidsplan is ingevuld kan een vestiging in België worden geopend. Hiertoe is op 26 juli 1997 medewerking verzocht van de Belgische Minister President. Tot op heden (14 julio 2005) heeft de Belgische regering hierop nog niet gereageerd. Desalniettemin fungeert het Spaanse Instituto Cervantes in Brussel reeds als zodanig onder de jurisdictie van het Instituto Cervantes Benelux. Voor de werkgroep Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven van de Radboud Universiteit Nijmegen is hiervoor een schone taak weggelegd. Een Spaanse dépendance kan worden gevestigd in het Malaca Instituto te Málaga. De hoofdvestiging op het vasteland wordt in principe het Palacio de Congresos Costa del Sol in Torremolinos en het aldaar gevestigde GRAN HOTEL CERVANTES.

Verrichte acties inzake de operationalisering van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE: Berichtgeving aan mijn collega HARRY STARREN in MIJN BRIEVEN AAN HEM en als vermeld in CERVANTESKRING, COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES, PLAN DE EMPRESA INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, BELEID INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, DECISION DAY, SPONSORING DOOR BEDRIJFSLEVEN, LETTER TO MR HANS BLANKERT, COUNSELLING-GESPREK TER ATTENTIE VAN INGRID PIETERSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK, FEEDBACK TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM, DE RODE DRAAD TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, TERUG IN TORREMOLINOS, ALITALIA GEEN ZIN MEER IN KLM, NAUTA DUTILH IN BEELD, REMEMBERING NIGEL 'O SULLIVAN, CERVANTES PROJECT 2001, HENGELEN NAAR ENGELEN, UITNODIGING ONTVANGEN VAN DE BAAK, BUSH BEZOEKT DE FINCA VAN AZNAR BIJ TOLEDO, FAMILIEHUIS DIANA OPEN, BUILDING BRIDGES (2) TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK, BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL, MIJN DECLARABELE DAADWERKELIJKE ONTWIKKELINGSKOSTEN, OP EEN ONBEWOOND EILAND, CERVANTES.NU, CERVANTESWEB EN CERVANTESONLINE, IK LAAT JOHN NIET VOOR JOKER GEBRUIKEN, BERICHTEN AAN HARRY STARREN EN ROBERT BISCHOT etc. Onderstaand de in mijn brief 14 MEI 2011 DE BAAK AAN DE ZUIDKUST TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK toegezegde foto's.

Op DONDERDAG 6 OKTOBER 2011 werd ik geattendeerd op onderstaande corresponentie uit 1998: BRIEF ZILVEREN KRUIS

Met als gewenste ingangsdatum 1 JANUARI 1999.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN