Español English

5. MARKETING

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

5.1 AFNEMERSANALYSE
Instituto Cervantes Benelux had een bedrijvenbestand opgebouwd met zo'n 600 bedrijven met Spaanstalige contacten. Sectoren: export, moeder-dochterbedrijf, toerisme, transport, ontwikkelingssamenwerking. Onder deze bedrijven kan onderzoek worden verricht naar de behoefte aan intensieve cursussen Spaans, trainingen in Nederlands-Spaans Intercultureel Management en managementtrainingen in Spanje. Instituto Cervantes Holding Ltd rekent hierbij bovendien op de medewerking van het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering, de Nederlandse Kamers van Koophandel, de Federatie van Nederlandse Werkgeversverenigingen VNO/NCW, de Dutch Desk Spain van de ABN AMRO-bank, de Spaanse ambassade in Nederland, de Nederlandse ambassade in Madrid, het Spaans Verkeersbureau in Den Haag en de Nederlandse ambassade te Brussel. Dinsdag 25 mei 2004: De inhoud van deze afnemersanalyse is sterk verouderd. De oprichter van dit bedrijf heeft in 1986 een bedrijvenbestand opgebouwd als oprichter/bestuurslid van de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN in samenwerking met het Amsterdamse Arbeidsbureau (Peter Stoks). In januari 1988 is hij definitief uit het bestuur van de SBO getreden. Dat bedrijvenbestand dient door de SBO nog te worden overgedragen aan de Stichting Cervantes Benelux, voorzover dat nog niet is gebeurd. Ook heeft de voormalige directie van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering een lijst met bedrijven beschikbaar gesteld. Hiervan is echter nooit gebruik gemaakt. De informatie is in de loop van de jaren verloren gegaan. Voorts heeft het Instituto Cervantes Benelux in december 1996 een mailing verricht aan de hoofddirecties van een aantal Nederlandse multinationals die in Spaanstalige landen actief zijn. De desbetreffende bedrijven staan vermeld op pagina 34 van het boek Letters to Diana, Princess of Wales. (28 maart 2007: thans ook benaderbaar via mijn brief DEVELOPMENTS van 3 december 1996 aan PRINSES DIANA). De gegevens zijn toendertijd beschikbaar gesteld door de Nijmeegse Kamer van Koophandel. Hierop zijn nog geen reacties binnengekomen. In mijn brief Baak-kring aan de heer George Görtemöller heb ik zijn medewerking verzocht aan verder marktonderzoek, zoals tevens vermeld in Teambuilding.
Voor de goede orde geef ik hierbij de opsomming van de in DEVELOPMENTS D.D. 3 DECEMBER 1996 vermelde hoofddirecties. Ik verzocht medewerking inzake het verkrijgen van informatie over indertijd toekomstige behoeften aan werving, selectie, opleiding en training aan de Voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobels Chemicals B.V., Voorzitter Raad van Bestuur KLM, Directie Heineken Nederland B.V., Voorzitter Raad van Bestuur Philips Electronics N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Océ van der Grinten N.V., Directie Tetterode Nederland B.V., Algemeen Directeur Nationale Nederlanden Assurances, Voorzitter Raad van Bestuur AEGON N.V., Voorzitter Raad van Bestuur ING Bank, Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank, Algemeen Directeur TBI Holdings B.V., Voorzitter Raad van Bestuur Internatio - Muller N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V., Algemeen Directeur Hoogovens Holding B.V., Voorzitter Raad van Bestuur VNU, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke PTT Nederland KPN, President N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Dutch Shell), Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Ahold N.V., Voorzitter Raad van Bestuur DSM N.V., Algemeen Directeur Crediet en Effectenbank N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Centrale Bank Nederland N.V., Voorzitter Raad van Bestuur De Nationale Investeringsbank, Algemeen Directeur KPMG Holding N.V., Algemeen Directeur Coopers & Lybrand, Voorzitter Raad van Bestuur Unilever NV, Algemeen Directeur Menken Holding B.V, Algemeen Directeur Citibank N.A., Voorzitter Raad van Bestuur Paribas Nederland N.V., Voorzitter Raad van Bestuur DHV Beheer, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Nedlloyd N.V., Voorzitter Raad van Bestuur ABN-AMRO.

MARKTANALYSE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN