Español English

5.2 MARKTANALYSE
Ten aanzien van cursussen Spaans in de particuliere sector zijn aan de hand van brochures de produkten van marktaanbieders geanalyseerd. Op het gebied van intensief taalonderwijs behoorden in 1992 tot de grootste instituten die Spaans aanboden: Elseviers Talen, Talencentrum Den Haag, Interlingua Taalsupport, Van Dale Talen en Instituut voor Taalonderwijs ITA. Met betrekking tot het produkt
Spaans (in Spanje) zijn don Quijote en Study Travel de belangrijkste aanbieders alsmede de instellingen die hun bijdrage hebben geleverd aan het congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in MÁLAGA IN JULI 2006. Beide organisaties passen in principe binnen het totale Cervantes-concept. Criterium daarbij is een optimale dienstverlening aan de consument.

ONDERSCHEID VAN ORGANISATIES OP DEZELFDE MARKT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN