Español English

5.3 In welk opzicht onderscheidt Instituto Cervantes Holding Ltd zich van andere organisaties op dezelfde markt? Instituto Cervantes Holding Ltd wil zich duidelijk van andere organisaties onderscheiden door een totaalpakket aan diensten te bieden en zich profileren als een organisatie die aan kwaliteit van Spaans onderwijs en Nederlands-Spaans management de hoogste prioriteit geeft uitgaande van de bedijfsfilosofie:

Kernprodukt: Management/Ondernemen in Spanje en Latijns Amerika

Stap 1: Leer Spaans (zij spreken geen Nederlands en verwacht van een Spanjaard geen Engels!!! Tot op zekere hoogte).

De organisatie stelt vooral hoge eisen aan de kwaliteit van zijn opleidingspakket, met name op het gebied van te hanteren lesmethodes en in te zetten docenten. Het ligt in de bedoeling dat de kwaliteitscontrole door een externe organisatie wordt gevoerd. Certificering van de trainingen, opleidingen en cursussen door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen is overwogen. Opleidingen, cursussen en trainingen hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de vergroting van het bedrijfsrendement in het Spaanstalige land waarin het desbetreffende bedrijf opereert. Instituto Cervantes Holding Ltd onderscheidt zich van het Spaanse Instituto Cervantes Centro Cultural door haar bedrijfsmatige invalshoek.

KRACHT VAN DE ORGANISATIE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN