Español English

5.4 MARKETINGSTRATEGIE

5.4.1 KRACHT VAN DE ORGANISATIE
De naam
Instituto Cervantes is het krachtigste PR- en marketinginstrument van de onderneming. In Spaanse kringen is de naam van de schrijver van de Geestrijke Ridder don Quichot van La Mancha onder alle geledingen van de maatschappij op een legendarische wijze bekend. De HEER J.L. VAN DER HEYDEN beschikt als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux in België, Nederland en Luxemburg en als eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales over het exclusieve eigendomsrecht van de naam Instituto Cervantes, zoals gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau onder depotnummers 508277 en 843323. In 1977 is hij op de schrijver Don Miguel de Cervantes y Saavedra afgestudeerd.

De naam Cervantes ligt uitstekend in het gehoor en er wordt naar een optimale herkenning van het beeldmerk gestreefd.

DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN