Español English

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

5.5 MARKTCOMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS
De marktcommunicatie wordt vanuit Cervantes Public Relations B.V. vastgelegd in een in overleg met de divisiemanagers op te stellen PR-plan. Het communicatiemedium van de organisatie wordt het maandblad
CERVANTES waarin alle ontwikkelingen rond de Nederlands-Spaanse betrekkingen een plaats krijgen. Cervantes Holding Ltd draagt op deze wijze zorg voor de general exposure alsmede voor aankondigingen in overige relevante PR-organen. Het PR-bureau zou eveneens - als afzonderlijk project, in samenwerking met de Valkhofvereniging te Nijmegen - worden betrokken bij de organisatie van een Spaans staatsbezoek aan Nijmegen in 2000 ter gelegenheid van de herdenkingen rond de keizerskroning van Karel de Grote op 25 december 800 en de heropening van de Valkhofburcht. Dit heeft ten gevolge van de gebeurtenissen op 31 augustus 1997 in Parijs echter niet plaatsgevonden
In het PR-plan zullen tevens de lijnen worden uitgezet op welke wijze en door wie de directe verkoopgesprekken met directies en personeelsmanagers van met Spaanstalige landen contacten onderhoudende bedrijven en instellingen worden gevoerd. Hispanisten met een ondernemende, commerciële attitude worden bij het account-management ingezet.

Communicatieboodschap: Spaans leert u in Nederland, België , Engeland ,Wales, Schotland en Spanje bij Cervantes!

Cervantes Public Relations legt een mediabestand aan:
Te beginnen met: O&O (Ontwikkeling & Opleiding), De Onderneming (en andere organen van werkgeversverenigingen), het orgaan van de Stichting Promotie Talen, Vetron-vademecum, Management Team, The Lion, Viva España, ¡TEMPERAMENT! en ESPECIAL. Viva España en ¡TEMPERAMENT! zijn op 23 mei 2009 verenigd in de SPANJE MEDIA GROEP. Deze media kunnen aan het maandblad
CERVANTES hun bijdrage leveren. Het vooralsnog illegale Spaanse Instituto Cervantes heeft inmiddels een orgaan onder deze naam uitgebracht. De redactie van dit blad dient dus te worden uitgebreid met medewerkers van Cervantes Public Relations (in meerderheid). Dit PR-plan kan in samenwerking met de projectgroep Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven (C. van Esch/M. Steenmeijer) en het Transferbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen gestalte worden gegeven, alsmede met het bureau Botter en Keyzer te Enschede en 's-Gravenhage. Hierin worden de voor de desbetreffende doelgroep bestemde activiteiten aangekondigd. Teneinde naamsbekendheid te verwerven zal van alle free-publicity-kanalen gebruik worden gemaakt. Onderlinge communicatie tussen de verschillende participerende instituten vindt hoofdzakelijk plaats via het World Wide Web.

FINANCIËLE PARAGRAAF

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN