KOSTENOVERZICHT 1995 STICHTING CERVANTES BENELUX IN NEDERLANDSE GULDENS

 computer

 1.499,00

 computerbenodigdheden

 277,15

 contributies

 40,00

 fotokopieën

 33,50

 Kamer van Koophandel

 61,00

 kantoorartikelen

 183,90

 Knijff en Partners

 1.874,13

 onbekend op 10-11-2005

 101,40

 opleidingen

 346,63

 porti

 247,55

 reiskosten

 610,00

 representatie

 8,50

 research

 168,89

 telefoonkosten

 682,15

 vakliteratuur

 803,11

 verblijfskosten

 314,05

 verzekeringen

 61,00

   
 Totaal in guldens

 7.311,96

 Totaal in euro's

 3.318,02

KOSTENOVERZICHT 1996 STICHTING CERVANTES BENELUX

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN