KOSTENOVERZICHT 1997 STICHTING CERVANTES BENELUX IN NEDERLANDSE GULDENS

Amway

 498,80

beveiliging 

 116,35

Companies House 

 875,00

computerbenodigdheden 

 275,42

contributies

 145,00

donaties 

 45,00

fotokopieën 

1.621,12

GSM telefoon

 293,00

kantoorartikelen 

 755,95

Knijff & Partners

 3.107,88

Kamer van Koophandel 

 61,00

leges 

 240,00

lidmaatschappen

 30,00

NeBIB

 1.392,39

opleidingen 

 4.109,02

porti 

 1.596,32

PR 

 533,79

reiskosten stichting

 3.707,50

Relatiegeschenk Princess of Wales 

 189,00

reparatiekosten 

 375,56

representatie 

 1.618,72

research 

 1.691,82

telefoonkosten 

2.078,63

vakliteratuur stichting 

 923,01

verblijfskosten

 2.666,23

verhuiskosten 

 1.916,83

verzendkosten 

 294,93

   
Totaal in guldens 

 31.158,27

Totaal in euro's 

 14.139,01

KOSTENOVERZICHT 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN