KOSTENOVERZICHT 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX IN NEDERLANDSE GULDENS

 Amway

 822,29

 computerbenodigdheden

 10,00

 contributies

 40,00

 excursies

 102,50

 fotokopieën

 445,83

 kantoorartikelen

 730,91

 kopiëerkosten

 270,45

 Kamer van Koophandel

 122,56

 maaltijden

 477,05

 opleidingen

 205,63

 porti

 790,93

 postbus

 -125,00

 PR

 59,95

 reiskosten

 1.226,51

 representatie

 282,50

 research

 875,18

 Seagull

 75,00

 Taalcongres

 112,50

 telefoonkosten

 1.173,68

 vakliteratuur

 1.074,84

 verblijfskosten

 360,00

   
 Totaal guldens

 9.133,30

 Totaal euro's

4.144,51

ONTWIKKELINGSKOSTEN 1998 INSTITUTO CERVANTES HOLDING I.O

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN