CERVANTES INTERPRET SERVICES

Español English

7.1.9.1 Directie
Wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

7.1.9.2 Doelstellingen
Verzorgen van tolkendiensten:
Nederlands-Spaans
Spaans-Nederlands
Engels-Spaans
Spaans-Engels

7.1.9.3 Shareholders
Nader te bepalen.

7.1.9.4 Verrichte acties

Als vermeld in TOLKENSERVICE: Op het gebied van tolken is men in BELGIË verder gevorderd dan in NEDERLAND. Dat is ook de reden geweest waarom ik in de tachtiger jaren bezoeken heb afgelegd aan de tolkenscholen in GENT - samen met PETER OTTENHOFF - en BRUSSEL - met PETER OTTENHOFF en ANNIQUE VAN DER DOES DE WILLEBOIS, de moeder van JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Indertijd nog ten behoeve van NIOW-TALEN. In dit verband kunnen mijn collega's GERDA BOVEN en PEER VAN BEEK - als vermeld in TWEE MAAL VEERTIEN - een belangrijke rol vervullen bij de opbouw en exploitatie van CERVANTES INTERPRET SERVICES als dat nog niet is gebeurd.

7.1.9.5 Te verrichten acties
Uitwerken businessplan en operationaliseren

In NEDERLAND geeft de oprichter van de STICHTING CERVANTES BENELUX als hoofdvestiging voor deze werkmaatschappij de voorkeur aan PALEIS SOESTDIJK.

CERVANTES PUBLIC RELATIONS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN