CERVANTES PUBLIC RELATIONS

Español English

7.1.10.1 Directie
Wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Er kan worden gestart met de redactie van 'Redoble', 1e Atjehstraat 94 1094 KR Amsterdam.

7.1.10.2 Doelstellingen
Verzorging van de Marktcommunicatie ten behoeve van de Cervantes Organisatie zoals beschreven in paragraaf 5.5. Onder andere door middel van uitgave van het maandblad Cervantes. Hiermee heeft het Utrechtse Instituto Cervantes reeds een aanvang genomen. Dient verder te worden aangepast aan de bedrijfsfilosofie.

7.1.10.3 Shareholders
Uitgeverij Coutinho, Editorial Edelsa, Editorial SM, Uitgeverij Elsevier Wolters Kluwer, Librería Cervantes Salamanca.

7.1.10.4 Verrichte acties
Uitnodigingen verzonden aan Coutinho, Edelsa en SM. Coutinho was geïnteresseerd in participatie.

7.1.10.5 Te verrichten acties
Follow up. Wij zijn van mening dat bij de ontwikkeling van dit bedrijfsonderdeel een belangrijke taak is weggelegd voor de heer PAUL RIEGEN.

In NEDERLAND geeft de oprichter van de STICHTING CERVANTES BENELUX als hoofdvestiging voor deze werkmaatschappij de voorkeur aan PALEIS SOESTDIJK.

CERVANTES TELECOM (NEDERLANDS)

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN