CERVANTES AUTOMATION/INSTITUTO CERVANTES TECHNOLOGIES

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Español English

7.1.17.1 Directie
Hans en Theo Mulder

7.1.17.2 Doelstellingen
Ontwikkelen en uitvoeren van automatiseringsprojecten.

7.1.17.3 Shareholders
Hans en Theo Mulder

7.1.17.4 Verrichte acties
Brief aan Drs L.P. Kroes RA, President Corporate Integration Consultants d.d. 10 november 1997.

7.1.17.5 Te verrichten acties
In het hoofdkanto
or te Stratford-upon-Avon dient een mainframe te worden geïnstalleerd. Midrange systems worden geplaatst op de onderscheiden lokaties in Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales, Schotland en Spanje en aan de mainframe te Stratford gekoppeld. Losse informatie uit personal systems wordt centraal opgeslagen en beschikbaar gesteld ten behoeve van de werkmaatschappijen. Het bedrijf Cap Gemini Ernst & Young BV zal bij de automatisering worden betrokken (de heer Barry Veldhoen).

7.1.17.6 Ervaring, beschreven in mijn brief aan PSOpartners d.d. 16 maart 2009
De ontwikkeling van de administratieve gegevensverwerking van stencilmachine tot volledig geautomatiseerde projectenorganisatie staat beschreven in BUSINESS MODEL.

In NEDERLAND geeft de oprichter van de STICHTING CERVANTES BENELUX als hoofdvestiging voor deze werkmaatschappij de voorkeur aan PALEIS SOESTDIJK.

CERVANTESONLINE (NEDERLANDS)

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN