BERICHTEN UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vanaf mijn BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL van 25 APRIL 2006 heb ik op structurele basis met de rubriek BERICHTEN UIT DE KEIZER KAREL STAD een aanvang gemaakt. Voordien heb ik al berichten met dezelfde titel in mijn dossier opgenomen, t.w. op 9 MAART 2003, 11 MAART 2003, 13 MAART 2003, 14 MAART 2003, 15 MAART 2003, 17 MAART 2003 en 4 JUNI 2003. Mijn berichtgeving in 2006, 2007 en 2008 heeft ten doel de reeds in 1991 beoogde organisatie als bloeiend bedrijf van start te laten gaan als compleet WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR BONAFIDE NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN in goede samenwerking met onze collega's in het VERENIGD KONINKRIJK. Dit zijn de berichten tot en met heden: 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN