INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: 7 juli 2000 Betreft: ELIZABETH Kenmerk: JH/HdK20000707

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, donderdag 6 juli 2000 Beste Herman, De belangrijkste blikvanger is vandaag koningin Elizabeth II. Gisteren heeft zij de 69-jarige acteur Sean Connery met een tikje met het zwaard op zijn schouder tot ridder geslagen.

De plechtigheid vond plaats in Holyroodhouse in Edinburgh waar ik vorig jaar op 28 december nog op bezoek ben geweest en intensief ben rondgeleid door een lieftallige Schotse jongedame. Vandaar dat ook het artikel naast de foto van HRM in het oog sprong: Europees onderzoek spionagenet. De EU-landen zijn namelijk bezig met een eigen Europese defensiemacht, die door de Amerikanen met argusogen wordt gevolgd. Nochtans biedt dit onderzoek uiteraard ook de mogelijkheid de banden met de gesprekken van My Lady op te vragen. Wellicht kan mijn oud-collega Leo (L.J.M.) van Velzen daar ook een bijdrage aan leveren. Hij heeft voor mij de weg gebaand naar Engeland. In mijn Nieuw Elantijd woonde hij in AMSTERDAM. Hij was projectleider logistiek en een goede fotograaf. Ik neem aan dat je nu op weg bent naar Hawaii als je het advies van Monique Veldhuizen hebt overgenomen. Ik kan mij dus goed voorstellen dat de liefde geen problemen geeft zodra je door de lokale dames liefdevol wordt ontvangen. Zo ben ik in 1985 ooit voor een Tahitiaanse schone voor de bijl gegaan in Playa del Inglés op Gran Canaria. Daar kan Peter nog over meepraten. De term 'gecharmeerd' ben ik laatstelijk ook nog in een brief van onze goede vriend Gijsbrecht van Amstel tegengekomen. Het is dus zaak om het zakelijk te houden alvorens met de hele groep in het bubbelbad te gaan zitten van mijn Houtense ridder. Dat heb ik Diana ook steeds voorgehouden. Met het gevolg dat ik in Windsor continu een stel Egyptenaren bij me in het bad had zitten in augustus 1997. Ik ontving de inschrijvingsbevestiging voor de Algemene ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden op dinsdag 11 juli aanstaande in Utrecht. Het aantal deelnemers aan de vergadering is ruim 750 personen. We worden om 15.00 uur met meer dan 300 mensen in de boot genomen van 'Lovers'. Er valt dus heel wat te communiceren. Zo valt er een voorstel te verwachten om H.K.H. Prinses Juliana een lintje te geven omdat zij ter communie is gegaan tijdens het huwelijk van Maurits en MARILÈNE op de dag dat mijn vader werd begraven (29 mei 1998). MARILÈNE is overigens op 4 februari 1970 geboren in Dieren. Het idee om Prinses Juliana een lintje te geven is afgelopen vrijdag op de Engelenburg geopperd. Men heeft daar ook een aantal Gazelle-fietsen aangeschaft ten behoeve van de gasten. Die fietsenfabriek dien ik ook nog eens te bezoeken in verband met de reclame die ik voor hun bedrijf heb gemaakt in augustus 1996. Naar aanleiding van deze ludieke fietstocht heeft Rob Hoogland nog zijn vermaarde artikel over de Cable Turtle geschreven.

Vorige week heeft hij zelfs nog gelogeerd in De Gouden Karper in Hummelo. Daar kwam ook mijn coach Teun Leuftinck vandaan. Teun verdiende in die tijd slechts Hfl. 1250,- per dag. Of per dagdeel. Dat weet ik niet meer precies. We hebben in Hoofddorp aardig aan ons Management Informatie Systeem moeten sleutelen om dat allemaal te bekostigen. Zeker nadat de heer De Koning niet was komen opdagen. Misschien wel goed ook. Wie weet waar het goed voor is. Volgende week zondag 16 juli is er een reünie van de Stichting Meer Mensen Mens van Yoyo Olivier in Arnhem. Ik heb zojuist (13.45) haar antwoordapparaat ingesproken. Ik moet altijd aan haar denken als ik de gouden letters YoYo zie op het transformatorhuisje bij jou in de straat. Zij is goed thuis in waterwiegen en heeft al heel wat managers van de stress af geholpen tijdens 'Hypes op de Helling'. Liefde is... ...een verjaardagstaart mét kaarsjes. Bij voorkeur witte, "in the wind".

Vrijdag 7 juli 2000
Henk van der Meyden heeft de klok weer eens horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. Hier in mijn kamertje staat een doos met drie roze matjes en het opschrift Diana's poppenkast. In dit verband zie ik vandaag het volgende artikel in de Telegraaf: Diana regisseerde kusfoto met Dodi.... De veertigjarige Hasnat wil net als in het verleden ook nu geen commentaar geven op het boek dat nu over Diana is verschenen. "Ik heb er niet aan meegewerkt en ik heb het niet gelezen", zegt hij.
Dat is heel verstandig van Hasnat. Het komt mij immers voor dat er weer een 'oratio pro domo' namens de familie Khan is geschreven. Het verhaal bevat een aantal elementen die mijns inziens wel kloppen. Op de eerste plaats de erkenning dat het avontuur met de heer Al Fayed junior slechts een zogenaamde 'zomerromance' was. Er was naar mijn idee echter geen enkel motief aanwezig om naar de heer Khan terug te keren. Henk Lulofs heeft mij in 1994 wel geadviseerd naar Zuid-Afrika te vertrekken. Hij is uiteraard de enige die uiteen kan zetten in hoeverre dat met My Lady van doen had. Tijdens mijn laatste gesprek met hem op 15 november vorig jaar in Noordwijk heb ik hem nog uiteengezet dat alles om Diana draait om te voorkomen dat er nog meer fantasieverhalen de wereld in worden geholpen. Diana is zich voor de hartchirurgie gaan interesseren nadat ik mij op 1 augustus 1996 op de afdeling hartbewaking van het St. Peter's Hospital had laten opnemen in Londen. Nadat ik haar had voorgesteld te gaan werken aan een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer heb ik haar nog geschreven:

11 December 1996. Core Business Dear Diana, In due course you need no heart surgeon anymore. After having reached a business agreement we can share our experiences. I will do the utmost to make it a success. So let it happen. You looked wonderful in New York. Mr Mac Knight has done a very good job. Please watch your health. Your Knight. The real one. P.S. I'm really looking forward to a new London visit.

Zij had de heer Khan immers alleen nodig ter overbrugging. Ons familiebedrijf zou in de woonplaats van deze hartchirurg - Stratford on Avon - worden gevestigd, zoals kan worden bevestigd door de heer Philip Homer, Economic Development Manager van de District Council aldaar in Elizabeth House. Ik heb dit met de heer Homer besproken op maandag 28 april 1997.

Ik vond deze week zijn visitekaartje, die ik hier vergroot in deze brief heb opgenomen.

Uit die tijd vond ik nog meer van die kaartjes, zoals van Carollanne Lindley, de Britse collega van Paul Thiel, die in Engeland het handelsmerk van het Spaanse Instituto Cervantes bewaakt.

Ik had met haar op 18 april 1997 een gesprek na mijn bezoek aan St. James's Palace en het verzenden van een aangetekend stuk naar KENSINGTON PALACE. Ten behoeve van haar client heb ik toen mijn businessplan overgedragen in het Engels, zoals dat ook in Kensington Royal Gardens berust. Zo vond ik nog een aantal visitekaartjes van persoonlijke relaties uit die periode

Theo van Heijningen lijkt mij een belangrijke netwerkschakel bij de totstandkoming van de fusie tussen KLM en BA. Ik lees dienaangaande KLM en British Airways willen snel een akkoord. Deze fusie mag géén uitverkoop van KLM betekenen", aldus Uniebestuurder Joop Hofland. Hij zal Theo van Heijningen dan zeker aan zijn zijde krijgen. Ons plan is er immers op gericht meer mensen aan het werk te helpen. Dan dient echter ook Iberia op zo kort mogelijke termijn bij de besprekingen te worden betrokken. De ANWB zal - wellicht - uitzoeken wat de oorzaak is van het ongeluk in Idaho. Voorlopig ben je binnen deze ontwikkelingen dus even uitgeschakeld. Reden waarom ik heb besloten deze documenten vandaag naar Peter Ottenhoff te sturen, zodat het proces volgens planning voortgang kan vinden. Met name vanwege Peters betrekkingen met de Vakbond De Unie. Mijn contactpersoon was daar in Houten in 1991 de heer Kemper. Hij heeft mijn ontslagregeling rondgemaakt met de heer Van Amstel.

Gisteren was de rechtszaal in Leeuwarden nog in beeld waar ik hem voor het eerst na negen jaar weer eens tegenkwam in een historische zitting op 6 december, waar de heer Breuker de historische woorden heeft uitgesproken wijzende naar het schilderij van onze Koningin boven het hoofd van de President van de Rechtbank: "Mijnheer de President. Hare Majesteit heeft het deze week nog gezegd: De Leugen Regeert" Uiteraard doelende op de verhalen van Henk van der Meyden en zijn soortgenoten. Daarom richt ik mij thans direct tot jou Peter (14.00 uur). Ik denk niet dat de KLM haar merk volledig dient op te geven. Van belang is de term Koninklijk. Een verandering van Royal Dutch Airlines in Royal Cervantes Airlines is maar een kleine stap. Het levert het bedrijf echter wel een mondiale schaalvergroting op - ook qua landingsrechten - die de geschiedenis nog niet heeft meegemaakt. We werken echter onder het motto Ahead Only, en dat moeten we vanaf nu maar eens goed in de praktijk gaan brengen. Een belangrijke rol is daarbinnen ook weggelegd voor Elizabeth. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan het mede opstellen van de hierboven genoemde Letter of Intent. Liesbeth Halbertsma is daar goed in thuis. Het lijkt mij echter wel een goede zaak om dat gedoe over 'stalking' recht te zetten. Dan kunnen we elkaar weer eens recht in de ogen kijken 'como de costumbre'. Er staat ons immers nog meer werk te wachten in de komende tijd. Ik begin vandaag met het scannen van mijn betaalde nota's voor de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1993. Daarna begin ik aan alle brieven, foto's en verzonden faxberichten. Daar heb ik op zijn minst nog wel twee maanden voor nodig, voordat alles is 'ingevoerd', zoals ik dat altijd gewend ben geweest. Het is nu nog even reculer pour mieux sauter, maar vanaf september moeten we echt volop kunnen oogsten. Liefde is... ...je eigen speciale wolk. Daar moeten we samen naartoe kunnen vliegen. Goed weekend, John L. Van der Heyden Building Bridges (Brief aan Drs. P. Ottenhoff)

21 JULI 2000 ONTBREKENDE BRIEF

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN