INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

4 oktober 1997 Betreft: STARTER VAN HET JAAR Kenmerk: PJ/OE971004. Beste Liesbeth, Goed nieuws. Het origineel van mijn brief namens Diana van 13 november vorig jaar is niet zoek. Ik heb hem nog.

Blijkbaar gewoon verkeerd gekeken. De club hispanisten. Wetenschappers zonder zicht op de realiteit. Als ik geen uitnodiging uit Amerika ontvang denk ik op de eerste plaats uiteraard aan Zuid-Afrika om met Charles van gedachten te wisselen. Henk Lulofs heeft mij dat al eens eerder geadviseerd. Dit heeft thans uiteraard ook de hoogste prioriteit. Gaarne Charles' gegevens. Kaapstad of Johannesburg? Op de eerste plaats dien ik mijn Letters met hem te bespreken. It's a Question of Honour. Ik machtig jou hiermee vanaf nu namens mij alle wettelijk toegestane handelingen te verrichten ten behoeve van het Instituto Cervantes Benelux, de Stichting Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Het betreft met name het openen van de bankrekening bij NatWest Royal Garden Branch in Kensington High Street en het beheren van het daarop binnenkomende vermogen. We kunnen op de eerste plaats al aanspraak maken op een deel van de opbrengst van de verkoop van Candle in the Wind. Dat kan het beste op die rekening binnenkomen (66834465). Wij willen alletwee meer, hè. ¡Quiero mucho más! De maagd uit Zoetermeer heeft nu zijn rol van Heintje Davids geruild voor een functie in Zwolle. Ik heb hem uitsluitend nodig gehad om aanslagen te voorkomen. Zowel op mij als op de leden van het Nederlandse, Belgische, Spaanse en Britse Koninklijk Huis. Daartoe diende hij zich ook te beperken. Maar dat heb ik hem al eens eerder duidelijk gemaakt. Hij heeft op dat punt nu een steekje laten vallen. Ja. En limmericken. Daar zijn wij alletwee sterk in. Maar ik nog iets sterker. Ik ben ook goed geworden in kegelen. Zo heb ik vorig jaar tijdens de districtsconventie van de Lions in Deventer nog alle Gouvernors laten zien Wie John Van der Heyden was. Geen kegel bleef overeind bij mij. Dat had ik nog in NOORDWIJK geleerd. Na die dikke zoen van jou. Daar geniet ik nu nog van. Ik mag nu weer terugkomen in Deventer. Na mijn Koekje van eigen deeg. Maar eerst betalen. Het Nijmeegse belastingkantoor doet altijd moeilijk. Vooral nadat daar de 'Hondenbelasting' schijnt te zijn afgeschaft. Ik zal er maandag even induiken. Mijn aanvraag van de grafelijke titel loopt nog steeds bij de Arrondissementsrechtbank. Het ziet ernaar uit dat ze daar ook nog niet zijn uitgeslapen. Want er moet ook nog een procedure bij de Hoge Raad van Adel worden opgestart. Want bellen helpt toch niet. En niemand doet iets uit zichzelf. Ik breng maandag een kopie van mijn manuscript naar de rechtbank. Ze hebben daar ook boter op hun hoofd. Ik ben zeer verbitterd. Op de dag dat ik haar van het dak van het huis van Mohamed Al Fayed heb laten halen heb ik nog tot spoed gemaand. De ramp is nu niet te overzien. Er is maar één oplossing: Go to work again. Er is immers ook weer een nieuwe Ariane gelanceerd. Daar moeten we ons maar aan vasthouden. Vandaag had ik ook een brainstorming gepland. Maar dat is natuurlijk niet doorgegaan nu 't Neutje een Engelse bedevaartplaats lijkt te worden. Jullie nieuwe activiteit Starter van het Jaar is een geweldige vondst en getuigt van visie. Wellicht kunnen jullie dit ook promoten via het blad Levende Talen, sectie Spaans. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst en het lijkt mij het allerbeste dat alle in mijn Business Plan genoemde bedrijven vanuit die activiteit worden opgepakt. Dus heb je een potentiële belangstellende daarvoor: Graag. Dat proces wil ik dan met alle soorten van genoegen begeleiden. Mijn machtiging is hierop dus ook van toepassing. 22.15 Zoëven heb ik het besluit genomen om op zo kort mogelijke termijn naar Zuid-Afrika te gaan. Dan kunnen we ook de wijngaard van Oom Hendrik bezichtigen en een Engeltjipipi drinken. Dit valt dan goed te combineren met een familiebezoek. Hartelijke groet en tot donderdag, Agenda: 12 november - Liefdadigheidsconcert Diana Londen; 28 november - Government Game Den Haag.

P.S. Ik heb genoten van Haring en Wittebrood. Ik heb alleen per ongeluk de stukken van de heer B. Bakker van NV TESO mee naar huis genomen. Maar die breng ik donderdag wel weer mee. Vergeet mijn questionnaire niet. De uiterlijke inzenddatum is 28 oktober.

6 OKTOBER 1997 AGENDAVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA TE NOORDWIJK AAN ZEE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN