INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: 21 januari 2004 Betreft: HERBEVESTIGING V Kenmerk: 20040121JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie

Ik vervolg mijn verhaal van gisteren. Brief Herbevestiging IV om 14.00 in de brievenbus van Postkantoor Dukenburg gedeponeerd. Daarna een foto afgegeven bij Van der Heijden Meubelen i.v.m. de familiegeschiedenis Van der Heyden/Spencer. Heerlijk gewandeld over de Goffert naar het thuishonk van NEC. Onderweg realiseerde ik mij dat Rob Oudkerk klaarblijkelijk ten val is gebracht door Heleen van Royen. Als ik mij niet vergis is dat de schrijfster van het boek Godin van de jacht en heeft zij daarin zinspelingen gemaakt op het sexleven van My Lady, alhoewel het mij niet bekend is of zij terzake conform de werkelijkheid heeft geschreven en eventueel daarmee valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd. Dat boek dient dus nog eens kritisch tegen het licht te worden gehouden. In een interview met onder meer een voetballer uit het team van Nederlandse grootinquisiteurs heeft zij ooit te kennen gegeven dat My Lady er een nogal losbandig sexleven op na zou hebben gehouden. Dat is tot op heden echter nog nooit aangetoond. Ook ene Reynildis van Ditzhuyzen heeft zich ooit in dat soort bewoordingen uitgelaten. Diana zou regelmatig hebben "liggen rollenbollen" volgens mevrouw Van Ditzhuyzen. Ik distantieer mij volledig van dit soort beeldvorming via de media. Op het Goffertstadion heb ik een foto achtergelaten van Me and My Lady voor NEC-voorzitter Hans van Delft, met de tekst:

"Geachte heer Van Delft, Ter herinnering aan de eclatante 3-0 overwinning van NEC op Ajax op 8 september 1996. Meer informatie op LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Ik wens U veel succes met NEC. Wellicht tot ziens in Spanje of het Verenigd Koninkrijk. Met vriendelijke groet, John van der Heyden, Instituto Cervantes Benelux en UK."

Vandaaruit ben ik naar de universiteit gewandeld voor een bezoek aan het College van Bestuur. De heer Paul Sars was in bespreking, maar ik heb gesproken met zijn secretaresse mevrouw Annie van Bergen. Ook haar heb ik dezelfde foto

verstrekt en medegedeeld dat ik het advies van de heer Sars om met Vrij Nederland te gaan praten inzake mijn relatie tot de moeder van de Britse Kroonprins niet heb opgevolgd aangezien ik dat niet het juiste medium vind. Wel heb ik laten weten dat ik het manuscript van de Nederlandstalige versie bij uitgeverij Het Spectrum heb gedeponeerd. Ook heb ik medegedeeld dat mijn aanbod inzake een vestiging van het Instituto Cervantes in het Erasmusgebouw gehandhaafd blijft binnen het kader van mijn briefwisseling terzake met oud-burgemeester d'Hondt, Prof. H.de Schepper en het huidige College van Bestuur. Ik heb mevrouw Van Bergen laten weten dat ik daartoe reeds meer dan 90.000 euro persoonlijke kosten heb gemaakt en dat ik die op de eerste plaats terugverwacht voordat er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Tijdens mijn wandeling door de Thomas van Aquinostraat hoorde ik nogal wat Spaans om mij heen. Het lijkt mij dus geen overbodige luxe dat daaromtrent thans definitieve afspraken worden gemaakt. Op de universiteitsbibliotheek heb ik mijn emails gecheckt en doorgemailed naar de betrokken partijen. Mijn verrichte handelingen heb ik in mijn dagboek opgenomen.

Uit het overzicht maak ik op dat er @cervantes.nu-postbussen zijn verondersteld aan BMcneil@cervantes.nu, dhess@cervantes.nu, CLawson@cervantes.nu, Cynthia Moran <CLawson@cervantes.nu>, SBranch@cervantes.nu, "Stewart Knowles" <SBranch@cervantes.nu>, KSerrano@cervantes.nu, THartman@cervantes.nu, en GMcintosh@cervantes.nu Ik vraag mij af hoe het komt dat zij mij hebben bereikt via mijn Spaanse emailadres. Wellicht doordat er een link bestaat met icmc.nl. Mariëtte Niënhaus is sales-supportmanager van Ocean Estates International, de Nederlandse tak van dit gerenommeerde Britse makelaarsbedrijf. In 1985 werd het eerste kantoor geopend, thans heeft deze organisatie vier kantoren aan de Costa del Sol, één kantoor aan de Costa Blanca en één kantoor in Zuid-Afrika. In 1998 voor het eerst en sindsdien onafgebroken elk jaar is Ocean Estates uitgeroepen tot beste Spaanse makelaar. Deze prestigieuze prijs wordt gesponsord door grote namen als: Jaguar, Mercedes Benz en Bentley. Op zondag 18 januari a.s. is er een verkoopbeurs in de Hotels van Oranje, in de Windsor Nassau-zaal. Deze gesprekspartners zijn toegesneden op de ontwikkeling van ons bedrijf. Het lijkt mij zinvol om hiermee verder te praten. Meer informatie: Jerry Langelaar, Wilgenhaege Vermogensbeheerders Via wilgenhaege.nl Mariëtte Niënhaus, Ocean Estates International Via oceanestates.com

Bericht 11 bevat de emailadressen van een aantal leden van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Zo dienen wij ook te beschikken over een lijst met emailadressen van de Baak-kring teneinde een Cervanteskring te kunnen samenstellen.

Woensdag 21 januari 2004 Top 100 van 389 verwijzende pagina's. Ik stel vast dat Beleidsplan Cervantes Inleiding de tiende en elfde plaats van de top honderd heeft bereikt met samen 130 hits. In dit verband ontvingen de bewoners van de wijk Zwanenveld vandaag een brief van het Nijmeegse College van Burgemeester en Wethouders in de bus. Als reactie heb ik Burgemeester Ter Horst brief Wijkbezoek 17 februari 2004 doen toekomen (aangehecht). Ter voorbereiding van volgende week zond ik Peter Ottenhoff brief NEC-Feyenoord (eveneens aangehecht). 14.36 Ik lees Oudkerk in de aanval tegen Het Parool. Hier blijkt dus inderdaad Heleen van Royen een rol te hebben gespeeld. Deze dame heeft tevens persoonlijk voordeel genoten van de problemen van mijn beoogde en overleden partner met een fantasieverhaal dat een beeld in de wereld heeft geholpen dat mij niet welgevallig is. Ik kan mij daarom heel goed voorstellen dat Tjalling Halbertsma deze wethouder in bescherming heeft willen nemen. Hij is immers ook nog een oud-collega van Guusje. TOT MORGEN.

22 JANUARI 2004 REMINDERS I TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN