INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Datum: Vrijdag 22 juli 2011 Betreft: BERICHT AAN MIJN SUPER-DL Kenmerk: 20110722JHLH Beste Liesbeth, Mijn beste herinneringen aan jou heb ik uit onze tijd in Hoofddorp. Op ons kantoor van Nieuw Elan. Wij hadden beiden onze eigen werkkamer die aan elkaar grensden en ik had zowel een communicatielijn naar het secretariaat als naar jou. Wij hadden ongeveer dezelfde werkwijzen. Voor mij was jij als een soort super-DL, ofwel superdistrictleidster, zoals ik er velen heb gehad ten tijde van mijn verantwoordelijkheden voor NIOW-TALEN in het hele land. Er was echter één verschil: ik hoefde jou niets meer te leren. Alles wat je deed deed je tot in de perfectie. Dat is ook de reden geweest waarom ik je nadien veelal heb aangeduid met Doña Perfecta. Dat ideaalbeeld heb ik nog steeds voor ogen. In dit verband herhaal ik hieronder wat ik je in mijn brief van 2 juli jongstleden heb geschreven:

Voordat ik naar Spanje terugkeer zou ik het op prijs stellen als zowel de STICHTING CERVANTES BENELUX als CERVANTES HOLDING in PALEIS SOESTDIJK worden gevestigd. Gezien jouw persoonlijke contacten aldaar verzoek ik hiermee om jouw medewerking. In dit verband heb ik mijn voormalige echtgenote op 26 juni jongstleden om 16:18 uur per email onder meer het volgende laten weten: "Voorts bevestig ik je ook hetgeen ik je heb laten weten inzake PALEIS SOESTDIJK. Vandaag heb ik een kort verslagje geproduceerd over mijn activiteiten en contacten van gisteren. Je treft het aan op ZONDAG 26 JUNI 2011 ALIVE GOSPEL CHOIR. Zoals het er nu naar uitziet is er een gerede kans aanwezig dat zowel de Stichting Cervantes Benelux als Cervantes Holding (afgeleide van mijn Engelse limited op Cyprus) in het paleis kunnen worden gevestigd. De kelders heb ik al geïnspecteerd. Er is voldoende ruimte voor mijn archief. Ook kan onze centrale computer daar worden ondergebracht. Jouw advies van 22 jaar geleden om één lijn met Liesbeth Halbertsma te trekken heb ik steeds gehandhaafd. Tot nu toe. En haar volledig geïnformeerd van al mijn ontwikkelingstaken in de Benelux, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de USA. We hebben thans een wereldwijd omspannend netwerk gerealiseerd in goede samenwerking met potentiële partners. Zodra dit alles zijn beslag krijgt neem ik mij voor naar PALEIS SOESTDIJK te verhuizen. Ik heb Liesbeth voorgesteld dat zij de kamer van Juliana neemt. Dan neem ik die van Bernhard. Hartelijke groet en liefs van jouw trouwe voormalige echtgenoot."

Ik heb hierover vorige week donderdag ook even gesproken met de heer Henk Morsink, Generaal-Majoor der Cavalerie en Adjudant-Generaal van Hare Majesteit de Koningin. Afschrift van onze elektronische correpondentie d.d. 15 juli 2011 - waarvan jij een directe kopie moet hebben ontvangen - tref je bijgaand aan. Reden waarom ik de heer Morsink ook een kopie van dit schrijven in een gesloten enveloppe met getekend begeleidend schrijven doe toekomen als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux.

Deze week vierde Hans Wiegel in Friesland zijn 70ste verjaardag. Op de vraag of hij het nog ambiëerde om Minister-President te worden van ons land liet hij weten: "Ik denk dat MARK RUTTE zijn termijn van acht jaar nog wel zal uitzitten. Daarna ben ik er zeker toe bereid. Dan ben ik 78.". Ik heb nu verschillende medische checks achter de rug. En gelukkig zijn zij allemaal redelijk goed uitgekomen. De energie die ik in onze hoogtijdagen in ons bedrijf heb gestoken zal ik wel niet meer kunnen opbrengen. Maar jij hebt mij indertijd geadviseerd om te gaan ontwikkelen. Dat ontwikkelingsproces is thans in een volgende fase beland. Ik zie het helemaal voor me. Wij beiden weer als vanouds samen aan het werk in PALEIS SOESTDIJK met ieder onze eigen werkkamer en verder een aantal werkkamers voor de projectleiders van onze werkmaatschappijen met ieder een eigen computer op het bureau die is aangesloten op de centrale werkeenheid in de kelder, zoals wij dat indertijd ook in samenwerking met Jeljer Visser en Leo Hick hadden geregeld. Maar nu ten behoeve van een wereldwijde organisatie en in samenwerking met de koninklijke families van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Aanstaande zondag 24 juli vertrek ik naar het AEPE-congres in Cuenca. Ik heb de afgelopen twee maanden hier hard gewerkt in Nederland, zoals je kunt zien op mijn webpagina's vanaf mijn brief 11 MEI 2011 DAILY EXPRESS aan jou die je op mijn website aantreft. Ik hoop dan ook bij terugkeer in Nederland met jou aan de slag te kunnen in PALEIS SOESTDIJK en zie jouw reactie met belangstelling tegemoet. HARTELIJKE GROET JOHN VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. CC DE SECRETARIS/PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX en de ADJUDANT-GENERAAL VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2011 VERNIEUWING BENELUX-REGISTRATIE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN