INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

19 februari 1997. Betreft: NIEUWE KANS Kenmerk: JH/SBO970219. Geachte heer OTTENHOFF, Ik bevestig de goede ontvangst van uw aangetekende brief van gisteren.

De hierin verstrekte informatie vind ik buitengewoon interessant. Het staat mij echter wel tegen dat u mij hierin tutoyeert. Mocht u nog problemen hebben aangaande het verleden - ik denk daarbij met name aan een garantstelling van mij van Hfl. 300.000,- in het kader van een conflictsituatie, waarin u ooit een zware verantwoordelijkheid heeft gedragen - deel ik u hierbij mede dat u dit thans zij vergeven. Om even inhoudelijk op uw brief in te gaan kan ik u hierbij melden dat ik u nooit en te nimmer als referentie zal opgeven, doch - zoals reeds eerder medegedeeld - als één van mijn beste leerlingen. Elke leerling maakt wel eens een foutje. Het zij u hierbij vergeven en ik handhaaf derhalve mijn aanbod, aangezien ik uw kwaliteiten hoog schat. Mocht ik in de toekomst ooit nog last krijgen van advocaten of wat dies meer zij, dan deel ik u hierbij mede dat ik elke informatie van welke advocaat dan ook rechtstreeks ter afhandeling zal doorzenden naar de Hoge Raad der Nederlanden, die ik tevens machtig dit alles weer door te zenden naar het Europees Hooggerechtshof. Dan is er weer werk aan de winkel voor een tolk-vertaler Frans. Voor de goede orde meld ik u dat ik uw brief, alsmede deze reactie, heden in een faxbericht aan de Minister van Justitie heb doen toekomen. Met vriendelijke groet. Yours sincerely, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. JOHN VAN DER HEYDEN. General Manager. CC De Minister van Justitie.

17 MAART 1997 UITNODIGING AAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN