INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

8 april 1997. Concerns: GENEALOGIE Reference: PJ/YP970408. Beste Peter, Ik heb de eer je bijgaand een kopie van de factuur van Applebee's van gisteren te doen toekomen. Je bent wederom niet gekomen. Ik neem aan dat je daar een goede reden voor hebt. Nochtans staat de fles Veuve Clicquot nog onaangesproken in mijn kast, die wellicht op 1 juni aanstaande naar Royal Leamington Spa verhuist. Maar ik zal hem voor je bewaren. Inmiddels ben ik gewend geraakt om met een lege stoel te dineren. Maar vanaf 28 september moet dat wel afgelopen zijn. Het was overigens wel een gezellige bijeenkomst in Applebee's. Pepijn V. droeg een rood-paars gestreept shirt en Esther G. een geel met groen gestreept. Ik heb Pepijn van mijn persoonlijke betrokkenheid bij deze huiskleuren in kennis gesteld. Om nog even op jouw horoscoop in mijn vorige brief terug te komen: genealogie is een leuke hobbie. Bijgaand ontvang je van mij ook afschrift van het schrijven van de secretaris van de Hoge Raad van Adel, welke ik gisteren ontving.

In antwoord op uw brief van 28 maart 1997 heb ik de eer U hierbij een exemplaar van de op 1 augustus 1994 in werking getreden Wet op de Adeldom toe te zenden. Er is inderdaad een geslacht Van der Heyden (van Doornenburg) dat tot de Nederlandse Adel behoort. De stamvader van dit geslacht werd in 1815 in de ridderschap van Gelderland benoemd (later is hem de titel van baron bij eerstgeboorte verleend). Het is niet meer uit te maken of deze familie in de Nederlandse adel erkend of ingelijfd zou zijn, indien de benoeming in de ridderschap niet had plaatsgevonden (zie verder: De Nederlandse Adel. Besluiten en Wapenbeschrijvingen). Er is niet gebleken dat er zijtakken van deze familie bestaan, die niet in de Nederlandse adel zijn opgenomen en waartoe U zou behoren. Deze adellijke familie stamt uit Mecklenburg. U gaat er in Uw brief vanuit dat er één geslacht Van der Heyden zou bestaan: het Genealogische Repertorium (1972) geeft al een twintig-tal verwijzingen op deze naam (zie bijlage), zodat er geconcludeerd kan worden dat er talloze families zijn die de naam Van der Heyde(n) voeren. Tot welke van deze families U behoort, kan ik uiteraard niet uitmaken. DE SECRETARIS VAN DE HOGE RAAD VAN ADEL, mr. O. Schutte.

Ik houd mij thans meer bezig met een onderzoek naar de Familie Spencer en moest even denken aan een bezoek aan de sauna in Oss, toen er werd gezegd: 'Hij is toch gekomen. Miranda heeft nu de man van haar dromen.' Die man zet zich al geruime tijd in voor 'Miranda'. Gisteren ontving ik eveneens een brief van de Head Master van ETON COLLEGE en een telefoontje van de secretaresse van de Directeur van Henley Management College, met wie ik tot een samenwerking hoop te kunnen geraken. Mijn verheffing tot Graaf door de Hoge Raad van Adel zal ik verder doorzetten. Op 21 april ga ik naar KENSINGTON PALACE om zakelijke afspraken te maken. Zodra die tot resultaat hebben geleid dient Cervantes Benelux te worden opgestart. Ik mag aannemen dat jij en het door mij opgerichte bedrijf de daartoe benodigde human resources kunnen aanleveren. Tenslotte verzoek ik je hiermede jou als referentie te kunnen opgeven teneinde de degelijkheid van mijn plannen te kunnen aantonen aan geïnteresseerde partijen, met name ten behoeve van de financiering van het Schiphol Project. Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet, Johannes L. Van der Heyden - dite De la Bruyère. Bijlagen: Brief No. 97/88 van de Hoge Raad van Adel d.d. 4 april 1997, Onderwerp adeldom Van der Heyden met bijlagen; Rekening Applebee's d.d. 04-07-97, 18:19 u. P.S. Jouw horoscoop zag er weer leuk uit. Vooral het dagboek. Dat wil ik ooit eens graag lezen.

12 MEI 1997 TOYOTA CAMRY

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN