INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

9 maart 1998. Betreft: CONGRATULATIONS Kenmerk: JH/PO980309. Beste Peter, Het is nog geen vrijdag, maar in verband met de voorbereidingen voor mijn reis naar Spanje zend ik je al op voorhand mijn verjaardagscadeau. Zie het als een eerste aanzet om opnieuw te gaan investeren. Liesbeth heeft onlangs van mij ook zo'n doos gekregen, zodat we samen kunnen gaan sparen voor een nieuwe toekomst. Ik ontving op die dag een faxbericht van Professor Knol met de vraag: Wie is toch Peter Ottenhof? Moet ik hem kennen? Wat kan deze heer voor U betekenen? Ik heb hem hierop alsvolgt geantwoord. "Peter Ottenhoff is mijn beste collega uit de tijd dat ik directeur was van het bedrijf NIOW-Talen B.V. Dit bedrijf is in 1987 door mijn mede-aandeelhouders leeggehaald. Dienaangaande treft u hierbij nog enige informatie aan, daterend van 25 juni 1987.

Hieruit blijkt dat mijn mede-aandeelhouders in die tijd de opleiding voor het Staatsexamen Tolk-Vertaler zonder mijn toestemming hadden overgeheveld naar hun B.V. Dit is af te lezen uit het bankrekeningnummer 69.91.10.769. Dat nummer was de rekening van NIOW B.M.O. BV en niet van mijn bedrijf NIOW Talen B.V. Deze problematiek heb ik ooit uitgewerkt in een case study. De heer Ottenhoff heeft die zaak ook beschreven in zijn boek FlexiWerken dat ik aanstonds ter doorlezing in Uw brievenbus zal deponeren. Het boek bevat wel een kleine onnauwkeurigheid m.b.t. het conflict dat hij heeft gehad met mijn toenmalige aandeelhouders. Nochtans beschouw ik hem als een uitstekend manager. Hij is directeur van de door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (SBO). U zult hem ongetwijfeld kennen. Ik heb dit bedrijf immers ooit als lid van de VBMO aangemeld. Nadat mijn mede-aandeelhouders mij hadden bedreigd met een advocaat en mij en mijn gezin hadden gegijzeld in mijn eigen huis heb ik mij uit dat bedrijf teruggetrokken. "

Het is niet mijn bedoeling die zaak nog een keer op te rakelen, maar het is uiteraard wel belangrijk dat men ook eens een keer de andere kant van de medaille ziet, aangezien ik het zo merkwaardig vind dat ik nooit meer iets van mijn oud-collega's heb vernomen. Het is een goede vraag van de heer Knol wat jij voor mij kunt betekenen. Daar ben jij je uiteraard volledig van bewust. Dienaangaande hoop ik dat je vorige week donderdag contact hebt opgenomen met "makelaar" Jones Lang Wootton teneinde jouw krappe werkomgeving In Utrecht uit te breiden met de geplande vleugel in Sparrenheuvel in ZEIST en wel onder mijn label. Ik weet niemand anders die dat beter kan dan jij. In dit verband is het leuk om te melden dat ik ook contact heb met Karin Scholten en Frank Kooijmans van het IBO. Karin heeft mij uitgenodigd om vrijdag even bij Frank langs te gaan. Dat doet mij goed. Het IBO doet het goed en het zou leuk zijn als zij ook een deel kunnen invullen van mijn Business Plan, met name op het gebied van op de Spaanse markt gerichte managementopleidingen. De krachten bundelen dus. Het IBO heeft een goede relatie met de Baak. Mijn voormalige baas Henk Lulofs gaf ooit gastcolleges voor hen. Mijn horoscoop zegt vandaag dat ik iemand nodig heb om de koers voor mij uit te zenden. In dit verband meld ik je dat ik ten allen tijde mijn koers zal afstemmen met die van Liesbeth. Dit is een jarenoud commitment dat ik handhaaf. Dus ik herhaal dat ik het uitstekend vind als jij regelmatig met haar op gezette tijden daarover overleg voert. Voorts kan ik je laten weten dat ik het onlangs gepubliceerde testament van Diana nietig heb verklaard. Vandaag nog verzond ik dienaangaande de volgende brief naar Companies House in Cardiff ANNUAL RETURN (1) Dit betekent dat jij nu aan de beurt bent om weer even de kop te nemen in het nieuwe Management Game dat ik vanaf vandaag zal aanduiden als Cervantes Game. Professor Knol lijkt mij overigens een uitstekende procesbewaker. Ik begin steeds meer vertrouwen in hem te krijgen nu hij meer inzicht heeft in mijn persoonlijke situatie. Bovendien heeft hij geen binding meer met de VBMO. Dat maakt hem thans een stuk onafhankelijker en hij heeft goede netwerkcontacten. De laatste tijd heb ik ook kunnen vaststellen dat hij zeer zorgvuldig is in zijn communicatieberichten. Op dat punt heb ik er geen bezwaar tegen als jij met hem in contact treedt (niet telefonisch) in de tijd dat ik in Spanje vertoef. Ik reken thans op jouw volledige steun. Hartelijke groet aan Gerda en VAN HARTE GEFELICITEERD MET JE 41STE VERJAARDAG. UN ABRAZO, DON JUAN VAN DER HEYDEN.

16 MAART 1998 SOL Y SOMBRA

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN