INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

24 november 1998. Betreft: TERWORM Kenmerk: JH/PO981124. Beste Peter, Vandaar dat ik je bijgaand de informatie van Freek van der Valk uit Heerlen doe toekomen (bijlagen). Ik citeer:

"Instituto Cervantes Holding LTD. T.a.v. De Heer J.L. Van der Heyden. Postbus 689. 3500 AR Utrecht. Heerlen 20 november 1998. Betreft: uw brief van 16 november j.l. inzake kasteel Ter Worm. Geachte heer van der Heyden, Naar aanleiding van uw schrijven bijgaand enige informatie over kasteel Ter Worm. Op dit moment is nog geen volledige, zo dit al mogelijk zou zijn, historisch verantwoorde beschrijving voorhanden. Wel vindt er onderzoek plaats en verzamelen wij informatie over het kasteel. Medio 1999, tijdens de opening, verschijnt er een boek over Terworm. Vanzelfsprekend zijn aardige anekdotes, historische gegevens, foto's etc. zeer welkom. De intentie van het boek "Fluisterend gruis, kasteel Terworm" is wandelend door omgeving en historie, ondersteund door fotocollage's en tekeningen, op originele wijze kasteel Terworm in beeld te brengen. Te zijner tijd zenden wij een exemplaar aan u toe. Met vriendelijke groet, Freek van der Valk."

Ik vind dat wij daar samen maar weer eens naar toe moeten met de opening. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik in Heerlen ben geweest als lid van de werkgroep deficiënties van de Open Universiteit. Leuk is ook het stukje familiegeschiedenis en de relatie tussen de Van der Heydens en Van Pallands.

Het verhaal begint met Frederik Willem van Wylre (+1738). Deze kanunnik te Aken begint met de uitbreiding van de bezittingen door het opkopen van verschillende goederen in de buurt (Gitsbach en Ten Driesch). Ca. 1767, grote uitbreiding Herenhuis volgens Freek van der Valk. Per testament vermaakt hij zijn bezit aan Vincent van der Heyden gen. BELDERBUSCH (+1771), die verder ging met de aankoop van hoeves (de rest van Ten Driesch: Eyckholt: Geleenhof). Vincents zoon Maximiliaan (+1778) rondde de aankopen af. Zijn erfgenaam, Karel Leopold graaf van der Heyden gen. BELDERBUSCH woonde veelal in Parijs. Hij overleed in 1826 kinderloos en zonder testament. Jammer! De onverdeelde boedel werd vooral beheerd door twee van de erven, Karel van Böselager (+1857) en diens echtgenote, Antoinette van der Heyden (+1834). Daarna is ons familiekasteel in handen van de familie Napoleon gekomen. Vandaar dat mijn laatste bezoek aan Parijs op de Arc de Triomphe is geëindigd met zicht op het appartement van Dappere Dodo. De Fransen hebben dus nog iets goed te maken jegens de familie. Dat kan uiteraard in goed overleg met de familie Van der Valk. Zij hebben onlangs een luchtvaartmaatschappij overgenomen in België. Dit toestel kan uiteraard ook deel gaan uitmaken van Cervantes Air. Rob Hoogland van de Telegraaf heeft dat bedrijf abusievelijk Toekan Air genoemd. Maar dat kan hij nog wel rechtzetten. Hij kent mij immers nog goed van de Clever Line zoals je weet. We zullen dat vliegtuig dus hard nodig hebben, zeker nu het er naar uitziet dat Engeland zich snel bij de EMU aansluit en uitbreiding van de activiteiten in westelijke richting niet lang meer op zich zal laten wachten. Koningin Elizabeth droeg enkele weken geleden al een geel toilet. Je wordt dus al verwacht. Naar mijn idee. Met hartelijke groet, Instituto Cervantes Holding Limited. Johannes L. Van der Heyden Vice President Bijlagen: Brief van Freek van der Valk d.d. 20 november 1998; "Eigenaars van Kasteel Terworm" door Drs. E.P.M. Ramakers.

28 NOVEMBER 1998 KLEUR BEKENNEN TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN