INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

23 augustus 2000. Betreft: ADOBE ONTSLUIT DE WERELD Kenmerk: JH/PO20000823. Nijmegen-Dukenburg, woensdag 23 augustus 2000. Beste Peter, 15.10 Er kwam rond 14.00 weer eens een keer een heli kijken. Ik ga er dus vanuit dat de kust thans geheel en al veilig is. Vannacht heb ik stevig doorgewerkt en hierbij het resultaat. In totaal heb ik nu 170 documenten gescanned voor jou, Liesbeth, de heer Van Amstel en The Magistrate of London. Ik heb ze weggeschreven op bijgevoegde IMATION Superdisk van 120 MB. Teneinde hiervan gebruik te kunnen maken is het programma Adobe PhotoDeluxe™ 2.0 nodig en een IMATION Super Disk drive. Ik werk op de iMac, zoals je weet. Op dood spoor is ook tijdens de begrafenis van mijn vader aan de orde gesteld, op de dag dat Maurits en Marilène in Apeldoorn in het huwelijk traden. Gisteravond werd ik gebeld door dominee Van der Meulen. Hij nodigde mij uit voor een gesprek op zaterdag 26 augustus aanstaande om 15.30. Wellicht een goede gelegenheid om oude vetes tot een definitief einde te rekenen. Ik hoop dat we op 28 september aanstaande een leuke familiebijeenkomst kunnen organiseren. Op het werk zal automatisch de calamiteit in Parijs aan het licht komen. Bijgaande documentatie zal haarzuiver aangeven welke koers ik met Diana aan het varen was. Die koers houd ik graag vast. Wat de oude vetes betreft ben ik nog steeds van mening dat die onderling dienen te worden opgelost alvorens men tot onze organisatie kan worden toegelaten. Ik denk dat we daartoe een ballotagecommissie in het leven dienen te roepen. Uitsluitend balloteren op positieve kenmerken en motivatie. Nog een korte toelichting op bijgaande stukken. De zandkleurige faxberichten zijn kopieën van de originele versies. De zandkleurige brieven zijn duplicaten van gelijkluidende brieven. Aangezien ik op de Wellenkamp niet over een kopiëermachine beschikte, printte ik altijd twee exemplaren uit en tekende beide. De originele versies berusten dus bij de geadresseerden. Voorts spreekt de rest van het verhaal als vanzelf, lijkt mij. Nochtans ben ik bereid eventuele openstaande vragen te beantwoorden. Dat geldt ook ten overstaan van het hoogste Britse Rechtscollege. In advocaat Van Amstel heb ik dienaangaande het meeste vertrouwen, ingeval ik daartoe terzijde zou moeten worden gestaan. Het is dus goed als je ervoor zorgdraagt dat Liesbeth als eerste over dit pakket en dat van gisteren de beschikking krijgt.

24 AUGUSTUS 2000 NU DE WAARHEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN