INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De weledele heer J.W. van Aalst. Van Lanscroonstraat 6. 2596 PA 's-GRAVENHAGE. Nijmegen, 8 september 1992. Geachte heer Van Aalst, Hiermede bevestig ik ons gesprek ter uwent op woensdag 2 september jongstleden. Ik stel het op prijs u bereid te hebben gevonden als voorzitter de gelederen van de Stichting Cervantes Benelux te willen versterken. Uw kandidatuur heb ik gisteren met onze penningmeester, de heer A. Veltman, besproken en wij zijn gezamenlijk tot het besluit gekomen nog bij de oprichting met een driekoppig bestuur te starten. Ik bevestig eveneens onze telefonische afspraak voor een bestuursvergadering op maandag 14 september a.s. vanaf 15.30 u. op het hoofdkantoor van de ABN-AMRO-bank ten kantore van de heer Veltman, Vijzelstraat 68-78, Amsterdam, ingang Prinsenhof, 5e etage. U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage onder het gebouw, ingang Prinsengracht. Er wordt voor uw auto een plaats gereserveerd. Het verdient aanbeveling u even bij de receptie van de parkeergarage te melden. Ten behoeve van de bespreking ontvangt u bijgaand het concept van de statuten alsmede een concept-licentieovereenkomst teneinde de naam Instituto Cervantes aan de stichting over te dragen. Volgens afspraak ontvangt u hierbij tevens een kopie van de brochure van NIOW-talen, waarover ik tot 1987 de directie heb gevoerd, alsmede van een info-bulletin van de door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen (vertrouwelijk). Voor de bespreking stel ik van mijn zijde de volgende agendapunten voor: 1. Kennismaking; 2. Statuten en licentie-overeenkomst; 3. Functieverdeling Bestuur; 4. Directie; 5. Afspraak notaris t.b.v. oprichting; 6. Inbreng onderneming in de stichting/ accountant; 7. Financieringsmogelijkheden; 8. Vestigingsmogelijkheden; 9. Wat verder ter tafel komt; 10. Rondvraag; 11. Acties; 12. Vaststelling volgende bespreking. Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

25 SEPTEMBER 1992 NOTULEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST TE 's-GRAVENHAGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN