INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden NIJMEGEN. Secretaris VSOS. Mevrouw Drs. M.F. Wouters-Dun BECKUM. Nijmegen, 30 mei 1995. Beste Manja, Volgens afspraak in de bestuursvergadering van 12 mei jl. breng ik je in het verlengde hiervan van een aantal ontwikkelingen op de hoogte. Naar aanleiding van mijn brief aan Koning Juan Carlos, waarin ik hem mijn motieven voor de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux heb uiteengezet, kreeg ik een persoonlijke dankbrief via zijn secretaris.

Ik ben daar zeer mee verguld. Afgelopen zaterdag zijn er advertenties in de Volkskrant verschenen waarin het Spaanse Instituto Cervantes - in strijd met mijn merkenrecht - ervan blijk geeft op de Nederlandse markt actief te zijn geworden. Ik heb hier vandaag in een aangetekend schrijven op gereageerd. Ik heb gemeend hierover niet eerst met het VSOS-bestuur te moeten overleggen, aangezien het een aangelegenheid betreft met betrekking tot mijn persoonlijke eigendom van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Ik stel het wel op prijs als je dit onderwerp op de agenda van de vergadering van 16 juni a.s. plaatst. Gezien deze ontwikkeling heeft de problematiek rond het Instituto Cervantes nu mijn allerhoogste prioriteit. Ik verzoek enkele bekenden uit Nederland en België, alsmede de directie van de Casa de España, in het bestuur van de stichting zitting te nemen. Max Kerkhof heb ik bij brief d.d. 15 mei jl. gemeld dat ik het VSOS-bestuur heb laten weten dat de rechtspersoon Stichting Cervantes Benelux beschikbaar is als 'parasol-organisatie' voor alle hispanisten in de Benelux en hem verzocht in dit bestuur zitting te nemen, gezien zijn belangstelling voor 'internationale betrekkingen', dat niet binnen het kader van de statutaire VSOS-doelstelling valt. Ik heb hem eveneens laten weten dat de heer Dr. Hub Hermans uit Groningen volgens het VSOS-bestuur een geschikte opvolger voor hem als vice-voorzitter zou zijn ingeval Max voor een functie in het 'Cervantes-bestuur' zou voelen. Ik neem mij nu voor, met inachtneming van alle gemaakte afspraken hieromtrent, tot operationalisering van mijn - jouw bekende - beleidsplan 'Instituto Cervantes Benelux' over te gaan. Ik bied daarbij dan de VSOS én de sectie Spaans van Levende Talen een plaats aan in het College van Advies. Ik verzoek het bestuur het gehele plan te ondersteunen. Wellicht is het zinvol dat ik ter voorbereiding van de vergadering ten behoeve van de overige leden vooraf een beleidsnota prepareer. Ik denk dat het goed is als jij en Wilma vooraf reageren op deze brief. Al bij al lijken mij de omstandigheden voor de verdere ontwikkeling van de Cervantes-organisatie thans optimaal. Ik denk dat jullie daar een zeer belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Ik ben jullie - het oude VSOS-bestuur - daar zeer erkentelijk voor. Hartelijke groet.

14 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN