INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer Mr. E.M. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Nijmegen, 18 juni 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt,

Vanmiddag heb ik met belangstelling de discussie in HET CAPITOOL, m.b.t. de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, gevolgd.

Ik ben het met twee uitspraken volledig eens:

1. De z.g.n. 'nul-optie', d.w.z. het terugdringen van drugsgebruik en drugshandel tot het niveau nul per 2000.
2. Een zorgvuldig overleg m.b.t. deze problematiek met onze EU-partners.

Ik ben van mening dat het Instituto Cervantes Benelux en de Stichting Cervantes Benelux in dit opzicht binnen de Nederlands-Spaanse relatie een eminente rol kan vervullen. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen op uw volledige ondersteuning van de Stichting Cervantes Benelux, dat als overlegplatform m.b.t. de onderhavige problematiek kan worden gebruikt, te kunnen rekenen. Ik verwijs u m.b.t. deze aangelegenheid naar mijn eerder aan u gezonden brieven d.d. 19 en 21 mei jl. Mijn oorspronkelijke beleidsplan heb ik thans aan een 'redesign' onderworpen. Er zullen nog wel meer aanpassingen noodzakelijk zijn. Ik wil dit graag in samenwerking met de Gemeente Nijmegen gestalte geven. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met hartelijke groet, J.L. van der Heijden

14 JULI 1995 UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR. E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN