INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

J.L. van der Heijden NIJMEGEN. College van Bestuur van de Katholieke Universiteit van Nijmegen T.a.v. mevrouw H. Linders Afdeling Onderwijs & Onderzoek Postbus 9102 6500 HC NIJMEGEN. Nijmegen, 13 juli 1995. Geachte mevrouw Linders, Gisteren had ik een gesprek met mevrouw M.L. Bluyssen in verband met een door mij voorgenomen promotie-onderzoek. Op 28 maart jl. is mij door de studiecoördinator van de faculteit Geschiedenis, na telefonisch overleg met het bureau van de pedel, medegedeeld dat mijn eerste graads M.O.-akte Spaans me het recht verschaft te promoveren. Mijn M.O.-akte valt mijns inziens in de categorie 'een getuigschrift van vierjarig hoger beroepsonderwijs (dagonderwijs, of equivalent deeltijdsonderwijs)' zoals vermeld in uw promotiereglement van 3 februari 1992 op blz. 27. De M.O.-akte Spaans staat niet expliciet in het reglement vermeldt. Derhalve verzoek ik u mij namens het College van Bestuur een formele toestemming te doen toekomen om aan het dissertatieprogramma deel te nemen. Prof. Dr. H.C.C. de Schepper heeft mij toegezegd als mijn promotor op te treden. Een kopie van mijn M.O.-akte Spaans treft u hierbij aan. Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN