INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

SPOED De Burgemeester van Nijmegen Mr. E.M. d'Hondt Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Nijmegen, 21 september 1995. Betreft: INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer d'Hondt, In het verlengde van onze gevoerde correspondentie beveel ik u graag het artikel 'Euro-miljoenen voor Arnhem-Nijmegen blijven ongebruikt' in De Gelderlander van vandaag onder uw aandacht aan. Ik ben bereid in het kader van mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux mee te werken aan het zogenaamde 'reparatieteam' om de bedragen ten behoeve van scholingsprojecten in onze regio binnen te halen. Mijn SBO- en Nieuw Elan-projecten Internationaal Staf Medewerker (ISM) en Internationale Marketing gericht op Spanje (IMS) kunnen model staan voor een scholingsproject gericht op de verbetering van de Nederlands-Spaanstalige betrekkingen. Ik wil dit gaarne uitwerken. Bij toekenning van een scholingsproject aan de Stichting Cervantes Benelux is eveneens een bestuurlijke participatie vanuit de gemeente Nijmegen bespreekbaar. Voorts meld ik u dat ik het beleidsplan heb uitgebreid met een aantal aansluitingspunten op de beleidsvoornemens van de regering, zoals opgenomen in de troonrede van afgelopen dinsdag, t.w.

versterking van onze concurrentiekracht en vergroting van arbeidsdeelname
veiligheid, sociale integratie en infrastructuur
internationale integratie
volwaardige deelname aan de maatschappij door etnische (Spaanssprekende) minderheden
preventie en bestrijding van criminaliteit
Europese integratie
bestrijding van werkloosheid, milieuvervuiling en internationaal georganiseerde criminaliteit
actieve participatie als speerpunt van beleid

Ik heb de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht u middelen te verschaffen om het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te ondersteunen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN