INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

6 april 1996. Betreft: UW BRIEF BD11/AS Kenmerk: ICB/BvN960406.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Uw brief van 3 april jl. heb ik in goede orde ontvangen. Ik heb er volop begrip voor dat U op dit moment geen mogelijkheden ziet om het Instituto Cervantes Benelux financiële en promotionele ondersteuning te bieden. Ik hoop dat U in dit verband afgelopen maandag in Slot ZEIST - waaraan een deel van mijn levensgeschiedenis is verbonden - een vruchtbare ontmoeting heeft gehad met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dit brengt mij tegelijkertijd op de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?", waarvoor U in Uw brief van 18 januari jl. hebt verzocht nadere informatie te ontvangen. Als voormalig stafmedewerker van de Baak/VNO te Hoofddorp ten tijde van de start van het IRT Kennemerland aldaar zal ik U wellicht ook waardevolle informatie kunnen verschaffen die ten behoeve van het adequaat vervullen van Uw functie als voorzitter van het korpsbeheerdersberaad van importantie kan zijn. Ik wil U hierbij vooraf stellen dat de in oktober 1989 aangetreden directie van de Baak in die tijd zeer adequate maatregelen heeft getroffen om het geestelijke klimaat dat in de regio heerste en waarvan de problematiek rond de Haarlemse CID een afspiegeling mag worden genoemd, keihard de kop in te drukken. Ik heb daar gedurende twee jaar mijn persoonlijke medewerking aan verleend. Ik ben derhalve ook van mening dat de huidige directie van de Baak in dit verband een unieke voorbeeldfunctie heeft vervuld. Het zal U wellicht nu wel duidelijk zijn waarom ik mij tot de titel "Spin in het web, duizendpoot?" aangetrokken voel. Ik wil daar graag een keer persoonlijk met U over van gedachten wisselen. Wellicht kunnen wij op 9 mei a.s. agenda's trekken. Uiteraard ben ik ook bereid op een door U vast te stellen uitnodiging in te gaan. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES BENELUX

13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN