INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Stichting Haags Juristen College De heer T.Th.A.J. Manders Laan van Meerdervoort 415 2563 AR 's-GRAVENHAGE Datum: 25 juni 1997 Betreft: Inland Revenue Kenmerk: ICNBL/HJC970625 Geachte heer Manders, Met dank voor uw schrijven van 19 juni jongstleden ontvangt U hiermede afschrift van mijn reactie aan de heer G.P. Mitchell in Dover. Inmiddels hebben zich enige verschuivingen voorgedaan, zoals U ziet. Ik zie mij voor de taak gesteld de organisatie in de Benelux van de grond te trekken en heb mij derhalve recentelijk - voor enige tijd - in het centrum van het land gevestigd. De 'headquarters of the new organization' zullen worden gevestigd in Stratford-upon-Avon. Mijn bevoegdheden aldaar heb ik thans gedelegeerd. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden Manager Benelux Bijlagen:
- Brief IC/IR970625 d.d. 25 juni 1997 aan Mr. G.P. Mitchell, HM Inspector of Taxes
- 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo'

30 OKTOBER 1997 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN