INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De heer R. van der Zalm Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 3 augustus 1997 Betreft: ETHIEK Kenmerk: ICNBLEW/RvdZ970803. Beste Ruud, Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik jou te laten weten dat ik jouw naam in een faxbericht van 1 augustus j.l. 14.30 u. heb vermeld aan de heer George Görtemöller. De tekst luidt - met weglating van persoonlijke gegevens van derden - alsvolgt:

1. Aantrekken venture capital/participanten Het nebib is zeer actief. Bijgaand ontvang je de profielgegevens uit de nebib-nieuwsbrief nummer 3 - juli 1997. De volgende financiers kunnen aantrekkelijk zijn: 103, 118, 125, 128, 132, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 158, 164, 165, 166 en 170. Ik zal dit aan het 'nebib' melden. Voorts ben ik tijdens een 'nebib'-borrel te Loosdrecht ook in contact gekomen met iemand die zal trachten partijen uit de uitzendbranche om de tafel te krijgen teneinde gezamenlijk te gaan participeren in Cervantes Recruitment & Selection B.V. Aangaande de opbouw van Cervantes Education & Training B.V. zoek ik het in de wereld van de uitgeverijen. Ik heb een oude bekende voorgesteld bedrijven als Reed-Elsevier en Wolters-Kluwer hun op de Spaanstalige markt afgestemde cursusactiviteiten in Cervantes Education & Training B.V onder te brengen en tevens een aandelenkapitaal te nemen in de vennootschap van enkele miljoenen. Hij zal hierover binnenkort spreken met de directeur van het ISW. Tevens zal ik de Spaanse uitgevers SM en Edelsa aanbieden in het bedrijf te gaan deelnemen. Maandag heb ik een gesprek met het NRC Handelsblad in verband met het plaatsen van een advertentie om bedrijven voor de activiteit te gaan interesseren, eventueel gekoppeld aan een PR-activiteit in het verlengde van de Government Game Competitie, waarvoor ik als boegbeeld dienst doe.

2. Aanstellen Commercieel Manager en Management Team Ik vond het zeer prettig je afgelopen 20 juni op de Baak te treffen. Ik begrijp dat je nog steeds op zoek bent. De hoofdtaak van de Commercieel Manager dient op dit moment te zijn het regelen van de participaties. Erop toezien dat de aandelen worden volgestort en dat het gestorte kapitaal tegen het hoogst mogelijke rendement wordt weggezet, waarmee de initiële activiteiten kunnen worden bekostigd. Dit proces dient te worden bewaakt. In feite hebben we iemand nodig als Ruud van der Zalm. Idealiter zou Ruud dat eventueel in zijn vrije tijd kunnen doen. Dat is vertrouwd. Ik heb hem ooit eens ingewerkt bij de Baak en uiteindelijk is mijn bedrijf ook een kindje van de Baak, getuige de ooievaar op de brochures van 'De Nieuwe Economie'. Ik hoop dat je wat ruimte hebt. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. VAN DER HEYDEN Ref. Uw ref RvdZ/yv d.d. 30-07-1997

13 MEI 1998 LEIDERSCHAP TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN