INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mevrouw Drs H. Dam. Voorzitter Vereniging Spaans op School. TILBURG. Datum: 7 januari 1999. Betreft: VERHUIZING Kenmerk: JH/HD990107. Beste Helma, Op de allereerste plaats wens ik jou, het bestuur en alle leden van de VSOS een in alle opzichten gelukkig en succesvol laatste jaar van dit millennium toe. Aansluitend aan mijn brieven van 14 februari, 31 maart en 26 juni 1998 kan ik je hiermede laten weten dat mijn verhuizing naar Torremolinos definitief is. Vanaf 1 februari aanstaande wordt mijn nieuwe huisadres Torremolinos, Málaga, España. Zoals je aan bijgevoegde uitnodiging van de Baak kunt opmerken is de realisatie van Instituto Cervantes Holding LTD - dankzij grote inspanningen van mijn Noordwijkse collega's - thans een feit en sta ik als Vice President van dit nieuwe bedrijf te boek. Vanuit de holding worden binnenkort workshops, seminars en congressen georganisseerd voor het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en Latijns-Amerika. Vanuit mijn functie neem ik mij voor in Spanje de contacten met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE te gaan onderhouden. Ik trek mij dus graag op korte termijn terug uit de stichting. Daarom zond ik de sectie Spaans van Levende Talen vorige maand de volgende brief: STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik heb in het laatste nummer van Levende Talen vastgesteld dat er besloten is tot structureel overleg tussen onze beide belangenbehartigers. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Ik heb een congres Spaans in het Bedrijfsleven in voorbereiding, welke conform mijn Businessplan Cervantes Management Centrum zal worden gehouden in Hotel Oranje te Noordwijk. Ik hoop daarbij op jullie medewerking te kunnen rekenen. Leden van de Spaanse en Nederlandse regering zullen daarbij worden uitgenodigd alsmede een aantal directies van in Spanje en Latijns-Amerika actieve ondernemingen. Binnen dit kader zal ook een lans worden gebroken voor de werkgelegenheid van alle Nederlandstalige hispanisten en hun leerlingen. Ik stel het derhalve op prijs alle cijfermatige informatie hieromtrent van jullie te ontvangen. Postbus 689 te Utrecht zal ten behoeve van de holding worden aangehouden. Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking. Met vriendelijke groet. Instituto Cervantes Holding Limited, John L. Van der Heyden.Vice President. Bijlage: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie de Baak d.d. 10-12-1998.

P.S. Wederom complimenten voor nr. 59 van 'Spaans op School'. Het wordt steeds professioneler. Wij hopen aan nummer 60 een substantiële bijdrage te kunnen leveren.

7 FEBRUARI 2001 GRAN HERMANO TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN