INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

23 januari 2000. Betreft: VREDE VAN NIJMEGEN Kenmerk: JH/BvN20000123.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Met referte aan mijn brieven d.d. 29-04-95, 15-05-95,19-05-95, 21-05-95, 18-06-95, 14 07-95, 18-09-95, 21-09-95, 23-12-95, 17-03-96, 27-03-96, 06-04-96, 13-06-96, 11-12-96, 17-12-96, 18-12-96, 23-05-97, 27-08-97 en 28-01-99 en uw respectievelijke antwoorden - waarvan ik mag aannemen dat u deze heeft opgeborgen in een dossier 'Instituto Cervantes' - heb ik vandaag met enthousiasme kennis genomen van het artikel "Nijmegen wil na 321 jaar Vrede overdoen". Zonder hierop in deze brief al inhoudelijk op dit plan in te gaan stel ik er prijs op aan de voorbereidingen hiervan mijn bijdrage te kunnen leveren. Met veel genoegen nodig ik daartoe mijn persoonlijke relaties in Madrid, Londen en Brussel uit, mede binnen het kader van mijn beleidsplan, zoals ik dat heb gedeponeerd bij het Kabinet der Koningin en de regeringen van Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk. Ik logeer momenteel in NIJMEGEN. Van 5 t/m 29 februari ben ik weer 'thuis' in Spanje, mede in verband met de voorbereidingen van het Congres El Mundo de Mañana dat ik van 9 t/m 13 november aanstaande ten behoeve van het Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven heb gepland in het Palacio de Congresos Costa del Sol te Torremolinos en het Teatro Cervantes te Málaga. Tijdens mijn dissertatie-onderzoek naar de rol van onze familie binnen de Neder-Duitse betrekkingen ben ik in de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek gestoten op het Academisch Proefschrift van dr. M.F. van Lennep, Amsterdam, Johannes Müler, 1884, UBN Diss: AG 1884-21 over mijn vermoedelijke voorvader Gaspar van der Heyden Heydanus (Mechelen 1530 - Bacharach am Rhein 1586), oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk en Geestelijke vader van de Staat der Nederlanden. Ik beveel u de bestudering van dit proefschrift gaarne onder uw aandacht aan. Ik denk dat het al veel verklaart waar mijn drijfveren hun oorsprong vinden. Wellicht een interessant studie-object voor uw 'mede-aanstichter' prof. Jacques Bosmans. Mede in dit licht bezien neem ik graag aan de Vrede van NIJMEGEN deel. Ik zou het zeer op prijs stellen dienaangaande met u een kort onderhoud te voeren vóór mijn vertrek naar Spanje. Uw uitnodiging daartoe zie ik gaarne tegemoet. Bij een positieve reactie neem ik mij voor dit jaar de Vierdaagse mee te lopen, zoals wij hebben afgesproken. Hartelijke groet,

20 MAART 2003 BEZOEK AAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN