INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Burgemeester van Nijmegen Mevrouw G. ter Horst Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Datum: 21 januari 2004 Betreft: WIJKBEZOEK 17 FEBRUARI 2004 UW KENMERK: P400 Ons Kenmerk: 20040121JHBvN

De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Ter Horst,

Met veel belangstelling heb ik de brief van uw wethouder H. van Hooft gelezen inzake het wijkbezoek van u en uw college op 17 februari aanstaande. Ik vind het een heel goed idee. Het doet mij denken aan de Eurotop van 1997 in Amsterdam, waarbij uw voormalige collega Schelto Patijn van Amsterdam een fiets cadeau heeft gedaan aan alle deelnemers waaronder mijn collega's Kok, Blair en Aznar. De heer Blair heb ik ook nog een dergelijke fietstocht toegezegd van Downing Street naar BUCKINGHAM PALACE. Ons welbekend, zoals u weet. In verband met ziekenhuisbehandeling ben ik thans in Nijmegen te gast. Ik zou graag aan uw fietstocht hebben deelgenomen, ware het niet dat ik van 5 februari tot 22 maart op mijn huidige huisadres in Spanje verblijf. Een dergelijke situatie is mij al eerder overkomen in 1998 toen men Koninginnendag had gepland in Houten en Utrecht. Eveneens met een fietstocht door de Appelgaarde. Ik heb Hare Majesteit toen moeten teleurstellen omdat mijn appartement boven het Neutje toen al was verkocht. Desalniettemin wil ik graag met u over enkele onderwerpen van gedachten wisselen die de heer Van Hooft in zijn brief van heden heeft vermeld. Het thema eenzaamheid en onveiligheid heb ik reeds vanaf eind april 1993 aan de orde gesteld. Dit heeft toen geleid tot mijn Operatie Heidebezem, die ik indertijd in goede samenwerking met het Nijmeegse Politiekorps en de Centrale Recherche Informatiedienst tot een goed einde heb gebracht. Er staat terzake nog een rekening open ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. U treft hem aan op DECLARATIE. Over het hierin vermelde bedrag dient tevens de wettelijke rente te worden vergoed tot op heden. Let wel: het verschuldigde bedrag is niet voor mij bedoeld, maar voor de Stichting Cervantes Benelux. Zodra ik mijn daadwerkelijk ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux gemaakte kosten heb terugontvangen kan ik weer een tijdje eten en trek ik mij uit het bestuur van die stichting terug. In dat verband is ook het onderwerp uitkeringen van belang. Mijn uitkering is volstrekt ontoereikend voor het realiseren van mijn beleidsdoelstellingen. Ik stel het daarom dan ook op prijs van u een uitnodiging te ontvangen voor een gesprek. We zullen wel een paar uur nodig hebben. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. MET VRIENDELIJKE GROET, J.L. VAN DER HEYDEN Cc EH

DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN