INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Mevrouw GUUSJE TER HORST Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHBiZa

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Mevrouw Ter Horst, Nog maar kort geleden heb ik van U afscheid genomen als Burgemeester van Nijmegen - als vermeld in mijn BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD met de titel DE GROOTSTE NIJMEGENAAR - en vanaf vandaag hebben wij wederom met elkaar van doen. Ik wens U van harte geluk met Uw benoeming tot MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. Mijn laatste faxbericht aan een van uw voorgangers, de heer HANS DIJKSTAL dateert alweer van 21 APRIL1998 met de titel DE KROON OP HET WERK. Mijn volledige correspondentie met uw nieuwe departement betreft de brieven en faxberichten Dijkstal 950711, CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3), INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4), BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, EXPORTBEVORDERING, INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK: SG96/U1 (1), UW KENMERK SG96/U1 (2), BETREFT: ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, POLITIECAROUSSEL, PAARS BELEID, BEZOEK VAN UW FRANSE AMBTGENOOT en DE KROON OP HET WERK. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX mede inzake uw verantwoordelijkheid voor KONINKRIJKSRELATIES en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN CC DE MINISTER-PRESIDENT

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN