INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De MINISTER VAN JUSTITIE De heer ERNST HIRSCH BALLIN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: Vrijdag 6 november 2009 Betreft: DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: 20091106SCBJustitie

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Hirsch-Ballin, Namens uw collega-minister WOUTER BOS VAN FINANCIËN ontving ik aangehechte doorzendbrief, getekend door zijn medewerker A.T.W. Mante.

Het betreft een reeds meer dan dertien jaar openstaande post. De brief van de heer of mevrouw Mante is een reactie op mijn brief BETALINGSHERINNERING 1 aan Minister Bos d.d. 25 OKTOBER 2009 waarvan bijgaand afschrift van vandaag (12:32). Op 3 NOVEMBER heb ik BETALINGSHERINNERING 2 verzonden die de brief van de heer of mevrouw Mante ongetwijfeld heeft gekruisd. Hiervan ontvangt u eveneens een afschrift (12:39). Voor de goede orde meld ik u dat dit schrijven tevens aansluit bij mijn brief GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN aan U d.d. woensdag 14 FEBRUARI 2007. Ook hiervan ontvangt u aangehecht afschrift. Ik verzoek u deze zaak THANS definitief af te wikkelen tot volle tevredenheid van DE OPRICHTER van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX. Desgewenst ben ik bereid mijn eisen kracht bij te zetten in een gesprek op Uw ministerie. De laatste keer dat ik op de Schedeldoekshaven aan een hoorzitting heb meegewerkt was op 13 MEI 1997. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEYDEN Alleen/zelfstandig bevoegd P/a NIJMEGEN Bijlagen: 1. Doorzendbrief d.d. 4 NOVEMBER 2009 van A.T.W. Mante namens de MINISTER VAN FINANCIËN (origineel), 2. Afschrift BETALINGSHERINNERING 1 aan de MINISTER VAN FINANCIËN d.d. 25 OKTOBER 2009, 3. Afschrift BETALINGSHERINNERING 2 aan de MINISTER VAN FINANCIËN d.d. 3 NOVEMBER 2009, 4. Afschrift GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN aan DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN d.d. woensdag 14 FEBRUARI 2007,

5 kopie wijzigingsbrief kenmerk K37JOOO d.d. 9 OKTOBER 2009 van de KAMER VAN KOOPHANDEL NOORDWEST-HOLLAND te ALKMAAR met bericht van registratie Dossiernummer 41211928.

11 NOVEMBER 2009 DECLARATIE TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN