INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

TELEFAX
Bestemd voor : De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Afzender : J.L. van der Heijden Betreft : Correctie van mijn fax van 20.59 u. Aantal pagina's : 1

Excellentie,

Ik bevestig u de ontvangst van uw brief SG95/U179 van 7 juli jl.

Ik ben u hier zeer erkentelijk voor. Voor mij betekent deze brief een stimulans om door te gaan volgens de koers die ik in 1991 bij mijn vertrek bij de Baak te Noordwijk heb uitgezet. Uw beleid m.b.t. de binnenlandse veiligheid, dat zich uiteraard dient uit te strekken tot het gehele grondgebied van de Europese Unie, wordt door mij volledig gedeeld. Uit Spaanse persberichten heb ik begrepen dat er in Cannes inmiddels goede afspraken zijn gemaakt tussen Groot-Brittannië en Spanje teneinde ook uw beleidsideeën op dit terrein ten uitvoer te kunnen brengen, hetgeen dit weekend bijvoorbeeld tot uitdrukking is gekomen in het strategisch zwaarwichtige Gibraltar. De Stichting Cervantes Benelux heeft vanaf april 1993 tot en met heden geen activiteiten kunnen ontplooien. Ik hoop dat dat op korte termijn met steun van uw regering in positieve zin kan worden veranderd. Ik dank u nogmaals zeer hartelijk en wens u buitengewoon veel succes bij de uitoefening van uw zware verantwoordelijkheden, waarvoor ik slechts één kwalificatie heb: voortreffelijk. Hoogachtend, John van der Heijden

16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN