INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goedjf, Voetbal, Onroerend Goed.

TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 19 oktober 1996. Betreft: BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR Aantal pagina's: 1. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Ik acht het aan mijn eer verplicht u het volgende te melden. Op 5 augustus jongstleden bezocht ik WINDSOR CASTLE en ETON COLLEGE in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb daar enkele vertrouwelijke gesprekken gevoerd en thans loopt van mij een sollicitatie als educational officer bij de Princess of Wales. In een artikel in The Sun van vandaag las ik dat er in het ETON COLLEGE, op 90 meter afstand van het verblijf van kroonprins William, XTC en cannibis is aangetroffen. Dit jaar zijn er in het Verenigd Koninkrijk reeds acht mensen aan het gebruik van het volgens het blad Elsevier 'Nederlandse exportprodukt nummer één' overleden. Ik wens hiermee niet in verband te worden gebracht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er criminele partijen zijn die voortdurend trachten in mijn relatiekringen te interveniëren. Daarvan heeft u inmiddels wel een goed beeld, denk ik. Thans is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in het geding en dient er te worden ingegrepen. De hoofdverantwoordelijke dient thans te worden ontmaskerd. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

29 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN