INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Het Bestuur van de Valkhofvereniging en Valkhofstichting Postbus 1390 6501 BJ NIJMEGEN Datum: Vrijdag 28 mei 2010 Betreft: VOORJAARS-LEDENVERGADERING 2010 Kenmerk: 20100528SCBValkhof Geacht Bestuur, Uw uitnodiging voor de voorjaars-ledenvergadering op woensdagavond 23 juni 2010 in Café Groenewoud heb ik in dank ontvangen. Ik neem mij voor hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend aan mijn brief STEMVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE JAARVERGADERING TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VALKHOFSTICHTING EN VALKHOFVERENIGING van vrijdag 6 november 2009 onder kenmerk 20091106SCBValkhof kan ik u mededelen dat het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX vanaf 22 april 2010 bestaat uit ondergetekende als voorzitter en de heer G.C.L.M. Peters als secretaris/penningmeester. Het bericht van registratie van de Amsterdamse Kamer van Koophandel treft u hierbij aan. Hoogachtend, STICHTING CERVANTES BENELUX J.L. VAN DER HEIJDEN Voorzitter

25 JUNI 2010 HET VALKHOF IN MIJN BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

RESERVADO TODOS LOS DERECHOS