CONTABILIDAD AEPE BENELUX TER ATTENTIE VAN DRS L. FREEVE

Kenmerk: 20031029JH/LF Torremolinos, woensdag 29 oktober 2003 Beste Léontine, Even een korte reactie op jouw briefje van 9 oktober jl. Dank voor het bulletin. Het is inderdaad mijn tweede exemplaar. Ik vond het congres een persoonlijk succes. Dat rijmt. Jouw pakketje kan ik je helaas niet terugsturen. Ik heb dat tijdens de jaarvergadering – na voorlezing van mijn goedkeurende verklaring – geheel aan het nieuwe bestuur overgedragen. Daar houd mijn verantwoordelijkheid mee op. Ik mag aannemen dat Rafael López Amate zich daar thans over ontfermt als ‘tesorero’. Daar heb ik wel twijfels bij. Ik denk dat Carmen Schneider daarvoor geschikter is als Zwitserse. Maar het is hun keus. Sarah deed het eigenlijk best wel goed. Het was duidelijk dat zij de zaken niet uit de hand wilde laten lopen en kapte daarom vaak elke discussie af. Mijns inziens heeft zij wel te veel tijd ingeruimd tijdens de vergadering voor de presentatie van Pilar García Escudero over het colloquium in Japan. Hierdoor kwam een belangrijk agendapunt niet aan de orde: het erevoorzittersschap van Helga. Dat gaf nogal wat weerstand. Vooral bij Hartmut. En terecht. Vind ik. Ik heb dienaangaande dan ook als eerste een motie terzake ondertekend. Het punt is nu verplaatst naar de volgende vergadering. Mijn praatje ging niet over iets anders dan aangekondigd. Het thema was LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES Mijn verhaal van 1977 heb ik niet afgestoken aangezien er in 16 jaar nogal het een en ander aan inzichten is veranderd. ‘Verandering is de enige constante’ in deze tijd. Vandaar. Mijn tekst en aanmelding had ik al in februari opgestuurd. Toen ik in juni vanuit Nederland in Spanje terugkwam bleek de post mijn zending in Madrid niet te hebben geaccepteerd. Hierdoor was ik ook niet in het programma opgenomen. De tekst van mijn geschreven ‘discurso’ had ik dus ook niet meegenomen naar Alcalá in de veronderstelling dat ik niet meer aan de beurt kwam. Toen ik op zondag arriveerde bleek mijn ponencia echter wel in het programma te staan. Ik moest dus hals over kop gaan improviseren en heb op de Plaza de Cervantes met nieuwe inspiratie een mooi verhaal geschreven dat geheel en al op de actualiteit was gebaseerd. Je treft dit verhaal aan op mijn website LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES Het was bovendien een leuke gelegenheid om hierbij voor het eerst mijn faxbericht van 31 juli 1996 aan Hare Majesteit de Koningin te tonen aan het publiek. Zo heb ik na de openingsplechtigheid in het ‘paraninfo’ van de universiteit ook mijn boek ‘Letters to Diana, Princess of Wales’ aangeboden aan El Presidente del Instituto Cervantes de Alcalá, de heer D. Jesús Antonio Cid. “To put things straight” zoals onze goede vriend en butler Paul Burrell uit Farndon (Cheshire, UK) het zo treffend weet uit te drukken in zijn boek ‘A Royal Duty’. Ik kon terzake dus ook niet om mijn ‘Imperial Duty’ heen. Vandaar. Er is op dit moment weer aardig wat beweging rondom het ‘Instituto’. Vandaar dat ik je hierbij ook een afschrift doe toekomen van mijn emailbericht van vandaag aan het huidige VDSN-bestuur. Uiteindelijk gaat het erom om de neuzen van alle hispanisten in dezelfde richting te krijgen. Dat moet nu wel lukken.